Spartesnio vystymo teritorijos

Vėjo energetikos parkai dažnai yra vystomi sąlyginai ilgą laikotarpį (gali trukti nuo kelių iki penketo ir daugiau metų). Toks sistemos lėtumas turi didžiulį neigiamą poveikį – toliau naudojamas iškastinis kuras (su milžinišku šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu) bei išsilaiko aukšta elektros energijos kaina (dabartinė iškastinį kurą naudojančių elektrinių savikaina yra gerokai didesnė nei saulės ar[…]

Gaminantys vartotojai su vėju Lenkijoje

Lenkijos Seimas artimiausiu metu priims labai reikšmingus pakeitimus susijusius su antžeminės vėjo energetikos vystymu. Dabar galiojantys įstatymai reikalauja, kad vėjo jėgainės nebūtų arčiau nei 10 kartų tos vėjo jėgainės aukščio iki pastatų. Tai reiškė, kad tinkama teritorija vien pagal vieną parametrą sudaro maždaug 2 %. Pagal svarstymui pateiktus pasiūlymus: Vystytojai tikisi, kad nauji atlaisvinimai sukurs[…]

Atsinaujinančių išteklių elektros gamybos planavimas

ES planuoja išplėsti atsinaujinančių išteklių gamybą ir tai pakeis kaip naudojama žemė Europoje. Tuo pačiu tai gali sukurti ir konfliktą. Lietuvos sprendimų priėmėjai turi išvystyti tokį teritorijų planavimą, kad jis atsižvelgtų į biologinei įvairovei svarbias vietoves ir užtikrintų bendruomenių įsitraukimą, kad saulės ir vėjo revoliucijos nebūtų supriešintos su ekosistemų ir gyventojų poreikiais. Vėjo jėgainės ir[…]

Valonijos gyventojų įtrauktis į vėjo projektus

Valonijos (Belgijos regiono) vyriausybė ėmėsi reikšmingo žingsnio vystant vėjo energetiką ir patvirtino naują PAX EOLIENICA, kuria siekiama išspręsti sektoriuje esančius iššūkius, atsižvelgti į savivaldybių ir gyventojų interesus bei apsaugoti biologinę įvairovę. Pax Eolienica yra iniciatyva atsiradusi dar praeitoje Valonijos vyriausybėje, kuomet buvo ieškomas bendras susitarimas tarp įvairių susijusių pusių (vystytojų, savivaldybių ir gyventojų). Joje yra[…]

Efektyvus elektros tinklų išnaudojimas

Lietuvoje šiuo metu visi vėjo parkai yra sujungti į elektros perdavimo tinklą ir siekia 509 MW (Energetikos ministerijos duomenimis pajungta 568 MW – dalis gal tiesiog sustabdyta ir negamina kaip kad šalia Ukmergės esantis vėjo parkas?). Žiūrint į pasirašytas sutartis, remiantis energetikos ministerijos duomenimis, yra suplanuota 238 MW į skirstomąjį tinklą ir net 1903 MW[…]