Italijos agrovoltaikos reguliavimas

2022 m. birželio 27 d. įvairios Italijos ministerijos ir agentūros paviešino išaiškinimo dokumentą (kelrodį), kuris paaiškina savybes ir minimalius reikalavimus saulės parkui tapti agrovoltaikos elektrine.

Kelrodyje saulės šviesos energijos elektrinė yra apibrėžiama kaip agrovoltaikos elektrinė kuomet yra taikomos priemonės apsaugančios žemės ūkio veiklą arba ją integruojančios toje pačioje vietoje kaip ir yra veikianti tokia elektrinė.

Taip pat yra apibrėžiama, kada agrovoltaikos elektrinė yra laikoma pažangia agrovoltaikos elektrine, tai i) pritaikomi inovatyvūs sprendimai pakelti saulės modulius nuo žemės ir taip užtikrinti žemės ūkio veiklą ir ii) naudojamos stebėsenos sistemos, kurios patiktina tokių elektrinių poveikį žemės ūkio veiklai, vandens taupymui, produktyvumui, dirvožemio derlingumui, mikroklimatui ir atsparumui klimato kaitai.

Remiantis kelrodžio 2.2 dalimi, agrivoltaikos sistemos privalo atitikti sekantiems reikalavimams:

 • Reikalavimas A: agrivoltaikos sistema bus sukurta ir įgyvendinta taip, kad jos erdvinė konfigūracija ir pritaikomi technologiniai sprendimai leistų integruoti žemės ūkio veiklą į elektros gamybą su galimybe padidinti kiekvienos iš jų produktyvumą.
 • Reikalavimas B: agrovoltaikos sistema užtikrins sinergiją tarp elektros ir žemės ūkio gamybų ir nepaveiks žemės ūkio veiklų tęstinumo.
 • Reikalavimas C: agrovoltaikos sistemoje pritaikomi inovatyvūs sprendimai su pakeltais nuo žemės moduliais, siekiant optimizuoti agrovoltaikos sistemos našumą elektros ir žemės ūkio produkcijos gamyboje.
 • Reikalavimas D: agrovoltaikos sistema yra aprūpinta stebėsenos sistema, kuria galima pamatuoti poveikį žemės ūkio veiklai, vandens sutaupymui bei produktyvumui.
 • Reikalavimas E: agrivoltaikos sistema su stebėjimo sistema, kuri yra atitinka reikalavimus D, bet dar gali patikrinti dirvožemio derlingumą, mikroklimatą ir atsparumą klimato kaitai.

Šių reikalavimų atitikimas:

 • agrovoltaikos elektrinė privalo patenkinti A ir B reikalavimus, kad būtų galima statyti žemės ūkio žemėje ir būtų laikoma agrovoltaikos elektrine.
 • reikalavimai A, B, C ir D yra būtini, kad i) būtų atitinkama pažangios agrivoltaikos elektrinės ir ii) būtų galima gauti išmokas iš Gestore dei servizi energetici S.p.A. (Italijos energetikos agentūros).
 • Reikalavimai A, B, C, D ir E yra sąlygos gauti finansavimą pagal RRF programą.

Detalesni kiekvieno reikalavimo aprašymai su iliustracijomis:

Reikalavimas A

Tikslas yra sukurti tokias sąlygas, kad nebūtų nutrauka žemės ūkio veikla ir tuo pačiu metu pradėti sinerginė elektros gamyba. Tai yra keletos erdvinių sprendimų įgyvendinimo rezultatas.

A.1. Mažiausia žemės dalis skirta žemės ūkio veikloms (turi siekti bent 70 % ir atitikti geros agrarinės aplinkosaugos būklės reikalavimus).

Sžemės ūkiui ≥ 0,7 ∙ Sbendras

A.2. Žemės dalis uždengta saulės moduliais (ŽDUSM) neturi viršyti 40 %.

ŽDŪSM ≤ 40%

Reikalavimas B

Visos agrivoltaikos elektrinės metu žemės ūkio ir elektros gamybos veiklos turi būti integruotos ir kiekvienos iš jų produktyvumas užtikrinamas. Turi būti užtikrinama:

B.1. Nuolatinė žemės ūkio veikla su atitinkamu produktyvumu:

 • jeigu tai nauja žemės ūkio veikla, tai lyginama su regione vyraujančiu produktyvumu €/ha ar €/SGV.
 • jeigu tai išlaikoma veikla lyginama su produktyvumu ankstesniais metais.

B.2. Elektros gamyba agrivoltaikos elektrinėje lyginama su standartine saulės elektrine:

 • elektros gamyba agrivoltaikos elektrinėje (FVagri GWh/ha/metus) lyginama su produktyvumu standartinės saulės elektrinės (FVstandartinė GWh/ha/metus), ir neturėtų būti mažesnė nei 60 % pastarosios.

FVagro ≥ 0,6 ∙ FVstandartinė

Reikalavimas C (1/2)

Agrivoltaikos elektrinės integruoja sprendimus su ne ant žemės montuojamais moduliais. Tolesni pavyzdžiai:

Tipas 1

Mažiausias modulių aukštis yra toks, kad leistų vykdyti gyvulininkystė net po saulės moduliais. Sukuriamos maksimaliai palankios sąlygos augalams, kad saulės modulių aukštis neribotų augalų augimo.

Tipas 2

Modulių aukštis nuo žemės neleidžia vykdyti žemės ūkio veiklos po jais. Kombinuotas žemės naudojimas, kuomet į elektros gamybą nėra integruojama žemės ūkio veikla (su mažesniu derliumi, nes nėra galimybės turėti sinergijos).

Tipas 3

Naudojami vertikalūs saulės moduliai. Minimalus jų aukštis nuo žemės turi reikšmingai nepaveikti žemės ūkio veiklos (išskyrus šešėliavimą), bet gali paveikti gyvūnų susisiekiamumą vietovėje. Tuo pačiu, augalininkystėje vertikalūs saulės moduliai gali pasitarnauti kaip vėjo barjeras.

Reikalavimas C (2/2)

Nustatoma tam tikra konfigūracija skirtinguose saulės modulių tipuose (1 ir 3):

 • 3 metrai gyvulininkystei (mažiausias aukštis užtikrinantis gyvulių judėjimą).
 • 1 metras kuomet vykdoma augalininkystė.

Taip pat pabrėžiama:

 • Tipas 1 ir 3 yra laikomi kaip pažangioji agrovoltaikos elektrinė remiantis reikalavimu C.
 • Tipas 2 neturi integracijos, nes yra abiejų veiklų kombinacija.

Reikalavimas D

Tipinės agrivoltaikos elektrinės parametrų reikšmės turėtų būti išlaikomos visu operavimo laikotarpiu. Tam naudojamos stebėjimo įrenginiai, kurie nuolat stebi agrivoltaikos sistemos parametrus:

D.1. Vandens taupymas

Agrovoltainės elektrinės gali būti sprendimas optimizuojant naudojant vandens išteklius. Žemės ūkio veiklai reikalingas laistymas gali būti pasiektas per tinkama vandens paskirstymą sistemoje. Siekiant stebėti vandens išteklių naudojimą reikia žinoti šalia esančių teritorijų poreikį auginant tokius pačius augalus.

D.2. Žemės ūkio veiklos tęstinumas

Šiaip stebėjimui pasiekti užtenka techninės agronomo ataskaitos apie žemės ūkio našumą.

Reikalavimas E

Papildomai, siekiant įvertinti agrovoltainių elektrinių įgyvendinimą RRF (recovery and resilience funding) finansavimo etape nustatomi papildomi stebimi parametrai:

E.1. Dirvožemio derlingumo sugrąžinimas: naudojamos prieš tai menkesnės vertės žemės ūkio naudmenos dėl didesnio pelningumo iš agrivoltaikos elektrinių.

E.2. Mikroklimatas: dėl įtaisytų saulės modulių pasikeičia oro cirkuliacija, šviesos ir vandens patekimas, tad reikia stebėti daugiau parametrų, tokių kaip: i) temperatūra ii) santykinė drėgmė iii) šviesos patekimas ir oro greitis. Jie stebimi įtaisant daviklius iškart po saulės moduliais.

E.3. Atsparumas klimato kaitai: projektuojant agrovoltainę padaroma ataskaita dėl klimato kaitos rizikų ir adaptacijos prie jų.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia energetikos ir žemės ūkio ministerijas sudaryti palankias sąlygas atsirasti agrovoltainimės elektrinėms, kuomet yra vykdoma žemės ūkio veikla, už ją gaunamos išmokos bei gaminama atsinaujinanti elektra saulės šviesos energijos elektrinėse.