Saulės elektros apskaita daugiabutyje

2019 m. Lietuvoje atsirado atsinaujinančių energetinių išteklių bendrijas (AEIB) reglamentuojantys teisės aktai (pagrinde atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas), deja, per tą laiką neatsirado nei vienos tokios bendrijos. Nuo 2022 balandžio mėnesio energetikos ministerija bando taisyti padėtį su “proveržio” paketu ir toliau tobulinti AEIB padėtį.

Geresnis teisinis reguliavimas nėra vienintelė sąlyga skatinanti AEIB atsiradimą. Kitas svarbus aspektas – pavyzdžiai kaip efektyviai vykdyti jų veiklą, kurios vienos iš pagrindinių – elektros vartojimas, dalijimasis ir pardavimas. Siūlomame teisės akto pakeitime toliau paliekama AEIB nariais pilnai apsispręsti kaip tą daryti. Pavyzdžiai ir pavyzdinės sutarčių formos itin reikalingos kaip tą parodo renovacijos pavyzdys.

Tarkime daugiabutyje yra m+k namų ūkių iš kurių m sudaro atsinaujinančių energetinių išteklių bendriją. Kiekvienas bendrijos narys yra įsirengęs Gi galingumo saulės šviesos energijos elektrinę. Būdai kaip būtų galima paskirstyti elektrą:

  1. Nutolusio gamintojo modelis. Visa pagaminta elektra apskaitoma tarsi su nutolusia elektrine. Viskas labai paprasta, deja, dėl mokamo perdavimo mokesčio (realiai už nieką, nes pagaminta elektra būtų suvartota pačiame name).
  2. Gaminančio ant savo stogo modelis. Elektros vartojimas ir pasaugojimas apskaitomas pagal tai kiek gamybos metu (iš Gi) vartotojas naudoja elektros (Ei). Suvartojama elektra apskaitoma kaip iš karto vartojama, o likusi dalis atiduodama pasaugoti. Taip veikia ant vienbučių ir dvibučių namų įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės.
  3. “Lygių vartotojų” modelis. Neatsižvelgiama į tai kiek koks AEIB narys dienos metu suvartojo pagamintą saulės modulių elektrą, ji po to proporcingai kiekvienam bendrijos nariui pagal jo gaminimo galią apskaičiuojama. Atiduodama pasaugoti ir po to suvartojama atitinkamai taip pat paskaičiuojama. Tai naudinga dieną mažiau vartojantiems. Taip pat kai įrengta saulės elektrinė yra reikšmingai mažesnė nei bendrijos narių vartojimas dieną atsipirkimas itin spartus.
  4. Dalinimosi tarp bendrijos narių modelis. Kuomet dalis bendrijos narių dienos metu gaminamos elektros energijos nesuvartoja, o daliai jos trūksta, būtų galima proporcingai skaičiuoti elektros dalijimąsi už kainą, kuri yra mažesnė nei elektros energijos iš tinklų, bet ne didesnė nei elektros energijos – pasaugojimo. Taip padidėja galimybės mažiau vartojantiems bendrijos nariams užsidirbti, daugiau vartojantiems sutaupyti, o atsipirkimas išlieka vienodas kaip 3-čiu atveju.
  5. Dalijimosi tarp bendrijos ir likusių narių modelis. Veikia kaip 3 ar 4 modelis, tik šiuo atveju perteklinė AEIB elektra būtų parduodama bendriems poreikiams arba likusiems namo gyventojams, kurie nėra bendrijos nariai. Pardavimo kaina turėtų patekti į tokius pačius rėžius kaip 4-u principu. Atsipirkimas pats sparčiausias iš visų galimų veikimo modelių.

Kad nors vienas modelis būtų išbandytas realiomis sąlygomis, reikia atsinaujinančių energetikos išteklių bendrijų. Pilotinės AEIB galėtų būti pavyzdžiai, kurie padėtų kurtis kitoms bendrijoms. Tam, žinoma, reikia darbo su gyventojų bendruomenėmis, elektros skirstomųjų tinklų operatoriumi ir elektros tiekėjais.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia energetikos ministeriją ir APVA kuo greičiau paleisti bent vieną AEIB pilotą ir pateikti pavyzdžių kaip daugiabučiuose tokios bendrijos galėtų veikti.