Greenwashing: sertifikuotas palmių aliejus

Šiuo metu kai kurie degalų tiekėjai naudoja palmių aliejų ir palmių aliejaus šalutinį produktą – palmių riebalų rūgščių distiliatą (PFAD). Situacija, remiantis alternatyviųjų degalų įstatymo 20 straipsnio 8 dalimi, turėtų keistis nuo 2024 m. metų. Tuomet iš aliejinių augalų, nurodytų 2019 m. kovo 13 d. Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/807, kuriuo dėl didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų, kurių auginimo teritorija reikšmingai plečiama į žemės, kurioje yra didelių anglies sankaupų, plotus, nustatymo ir nedidelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro sertifikavimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001, priede, pagaminti degalai nelaikomi biodegalais, jeigu pradinė žaliava atitinka didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų nustatymo kriterijus, nurodytus šiame reglamente.

Ar situacija pasikeis? Deja, ne.

Degalų (ir kitų produktų) vartotojai visame pasaulyje iki šiol negali pasitikėti “tvaraus” palmių aliejaus teiginiais. The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yra viena iš geriausiai pasaulyje žinomų sertifikavimo schemų – tačiau jos žymėjimui trūksta patikimumo, nes įvairūs tyrimai rodo, kad nariai ir toliau pažeidinėja nustatytus sertifikavimo standartus.

Vienas iš tokių, aptikti Neste tiekėjų vykdomi miškų naikinimai:

Kita ataskaita “Burning Questions – Credibility of sustainable palm oil still illusive“, padarytas Environment Investigation Agency, aptiko, kad RSPO įmonės vis dar pažeidinėja žmonių teises, o jų atsekamumo iššūkiai neišspręsti.

Prieš kelis metus ES parlamento patvirtinta ataskaita pabrėžia, kad sertifikavimo sistemos gali būti tik kaip papildas, bet jos vienos pačios yra neefektyvios.

EU: To End Deforestation, Protect Land Rights | Human Rights Watch

Viskas kas galioja RSPO, lygiai taip pat tinka ir International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) schemai. Ne veltui Greenpiece ataskaita “Destruction: Certified“, teigia, kad ISCC dėl savo silpnybių valdyme, standartuose, skaidrume, auditavime ir įgyvendinime, atrodo tik kaip ‘varnelės uždėjimo’ schema padedanti greenwash’inti biodegalus.

ES parlamento ENVI (Aplinkos, viešosios sveikatos ir maisto saugumo) komitetas nubalsavo už atsinaujinančios energetikos direktyvos pakeitimus, kuriais būtų visiškai atsisakoma palmių ir sojų aliejaus bei per pusę sumažinamas maksimalus pirmos kartos biodegalų limitas.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia aplinkos, energetikos ir žemės ūkio ministerijas panaikinti landą netvariai žaliavai tokiai kaip palmių aliejus ar PFAD būti laikomai kaip biodegalai.