Socialiniai daugiabučiai ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos

Labai neužilgo Lietuvos energetikos agentūra pradės finansuoti savivaldybių steigiamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas (plačiau apie atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas čia). Tai bus tokie juridiniai asmenys, kuriuos steigs pačios savivaldybės ir į narius priims asmenis, kurie patiria energetinį skurdą. Tuomet tokie žmonės galės gauti elektros iš atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos ir taip sumažinti savo elektros energijos išlaidas. Dalis savivaldybių kiekvienais metais metais nepasiturintiems asmenims skiria tikslines pašalpas padengti atsiskaitymus už elektros energijos tiekimo paslaugas. Savivaldybės įrengiančios saulės šviesos energijos elektrines pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (RRF) galės gauti iki 45 % kompensaciją, o likusiai sumai lengvatinę paskolą. Tai leis užtikrinti greitą atsiperkamumą ir ilgalaikę naudą.

Paprasčiausias būdas sukurti atsinaujinančių išteklių energijos bendriją tai perdaryti socialinio daugiabučio bendriją į tokią. Savivaldybei valdant visą pastatą nėra jokių kliūčių gauti prisijungimo sąlygas iš ESO, įrengti saulės elektrinę bei paskirstyti jos galią visiems butams priklausomai nuo ploto. Tuomet, tikėtina, dėl sąlyginai nedidelio stogo visa arba beveik visa pagaminama elektros energija bus suvartojama vietoje be jokių perdavimo mokesčių.

Papildomos naudos susijusios su atsinaujinančių išteklių energijos bendrijomis:

  • kova su klimato kaita;
  • didesnė energetinė nepriklausomybė;
  • mažesnė skirstomųjų elektros perdavimo tinklų apkrova;
  • atsakingesnis elektros energijos vartojimas ir jo planavimas;
  • didesnis bendruomeniškumas.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Lietuvos savivaldybes atsirinkti socialinius daugiabučius ant kurių stogų pirmiausia būtų galima įrengti saulės elektrines.