Teisė taisyti Prancūzijoje

ES Atliekų direktyvos 9 straipsnis numato, kad šalys narės turi užtikrinti galimybę vartotojams taisyti ir pakartotinai naudoti daiktus, be neigiamo poveikio jų kokybei ir savo sveikatai bei suteikiant galimybę gauti atsarginių dalių, instrukcijas, techninę informaciją ir kitus instrumentus (įrangą ar programas) be jokių intelektinės nuosavybės apribojimų. Deja, gamintojai dažnai riboja galimybes taisyti ar atnaujinti savo produktus, neleisdami atsisiųsti instrukcijų, įsigyti atitinkamų taisymo įrankių ar net teisiškai drausdami taisyti.

Kai kurios šalys, o ypatingai Prancūzija (!) skatina taisymą. Prancūzijos anti atliekų ir žiedinės ekonomikos įstatymas (Nr. 2020-105) įsigalioja nuo 2021 m. ir draudžia bet kokius taisymo apribojimus ir nurodo privalomas priemones užtikrinti lengvesnį produktų taisymą.

Keletas punktų iš Prancūzijos įstatymo:

  • Privalomas atsarginių dalių tiekimas. Buities įrangos, mažų IT ir telekomunikacijos įrenginių, ekranų ir monitorių gamintojai pagal 19 straipsnį yra įpareigoti suteikti galimybę, ne trumpiau nei 5 metus po paskutinio produkto pateikimo į rinką, įsigyti atsarginių dalių. Nuo 2022 m., jeigu atsarginės dalies nėra galimybės įsigyti, gamintojas arba importuotojas, su produkto intelektualinės nuosavybės teisių turėtojo sutikimu, privalo pateikti gamybinę 3D schemą atsarginės dalies gamybai.
  • Draudžiamas taisymo ribojimas. Prancūzija uždraudžia bet kokius susitarimus ar veiklą, kuri apribotų profesionalių taisytojų atsarginių dalių, naudojimo instrukcijų, techninės informacijos ar bet kokio prietaiso ar programinės įrangos įsigyjimą, leidžiančią daiktus taisyti. Remiantis 25 straipsniu, pataisomumas yra viena iš esminių produkto savybių.
  • Garantijos pašalinimas dėl taisymo. Tas pats 25 straipsnis nurodo, kad gamintojas arba importuotojas privalo pateikti instrukcijas kaip vartotojas galėtų saugiai, be garantijos praradimo, pasitaisyti sugedusį daiktą.

Taip atrodo pažangūs ir vartotojo teises ginantys įstatymai. VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia juos adaptuoti ir Lietuvoje.