Žalieji finansai: ES kriterijai

Europos Parlamentas pagaliau priėmė reglamentą dėl tvarių investicijų.

Dokumente yra nurodomi tikslai, kurių turi būti tenkinamas bent vienas ir reikšmingai nenukentėti likusieji, kad investicijos būtų laikomos žaliomis:

  • kova su klimato kaita ir prisitaikymas;
  • vandens ir jūros išteklių tvarus naudojimas ir apsauga;
  • perėjimas į žiedinę ekonomiką, įskaitant prevenciją ir antrinių žaliavų naudojimą;
  • taršos prevencija ir kontrolė;
  • biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga bei atstatymas;

Skaičiuojama, kad ES prireiks papildomai apie 250 mlrd. Eur investicijų siekiant užsibrėžtų klimato ir energetikos tikslų.

Dalis investicijų į taip vadinamuosius pereinamuosius iškastinius kurus, pvz. dujas, yra palikti, nes jie reikšmingai neveikia kitų sričių.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Lietuvos bankus adaptuoti šiuos pasiūlymus ir neišduoti paskolų įmonėms, kurių veikla netenkina nei vieno aukščiau paminėto tikslo.