Zero Waste planas savivaldybėms VII: Šūkiai

2017 m. pabaigoje Zero Waste Europe išplatino Zero Waste planą savivaldybėms.

Siekiant paskatinti gyventojus ir savivaldybių tarybų narius prisijungti prie Zero Waste judėjimo, pateikiami šūkiai kampanijoms:

1.”Zero Waste padeda sutaupyti pinigų”. Tiek namų ūkių, tiek savivaldybių lygmenyje, Zero Waste siekia optimizuoti vartojimo modelius, atliekų surinkimo būdus ir kelius. Laikui bėgant ir mažinant likutines atliekas kartu su intensyviu perdirbimu ir remontavimu, labai reikšmingai mažėja medžiagų srautai, o tuo pačiu ir išlaidos.

2. “Zero Waste padeda vartoti geriau”. Viena iš idėjų, kuri stumia žmones į nepatogias situacijas yra klimato kaitos ir tvarios elgsenos supriešinimas. Priklausant nuo kultūros, įtampa tarp vartojimo ir poveikio aplinkai gali vesti prie įtemptų debatų. Per komunikacijos kampanijas, geriausia transliuoti “protingo vartojimo” idėją: piliečiai perka prekes, kurios yra ilgaamžės, nepavojingos, vietos gamybos, be pakuotės ir sveikesnės. Ši idėja yra itin stipri, nes dauguma iš mūsų norėtų turėti išmanesnį gyvenimo būdą.

3. “Zero Waste sukuria vietos darbo vietas”. Šis teiginys yra paremtas faktais, kad medžiagų valdymo fronte, perdirbimas kartu su intensyviu antriniu panaudojimo sukuria apie 10 kartų daugiau darbo vietų nei medžiagų šalinimas sąvartyne ar deginimas. Prie to pridedant dar socialinio verslumo galimybes su Zero Waste paslaugomis (drabužių ar sauskelnių nuomos paslaugos, taisymo centrai, bepakuotės parduotuvės ir t.t.) susidaro stiprus ekonominis argumentas palaikyti tokią iniciatyvą.

4. “Zero Waste suteikia pirmenybę bendruomenei”. Zero Waste sistemoje gyventojai yra įgalinti aktyviam vaidmeniui, kuomet jie tinkamai rūšiuoja medžiagas, apsiperka vietos versluose bei stiprina kaimynystės ryšius bendruomeninio kompostavimo ar taisymo dirbtuvėse. Ši idėja dar yra palaikoma ir darbo vietų kūrimo pagal 3-čio punkto argumentą. Kuomet gyventojai turi svaresnį balsą, bendruomenė yra demokratiškesnė.

 

 

5. “Zero Waste yra geras prekės ženklas miestui”.  Miestai, kurie pasiryžta keliauti Zero Waste keliu sukelia daug susidomėjimo regione. “Zero Waste Savivaldybių planas” gali jiems padėti tapti pavyzdžiu kitiems miestams ir skatinti inovatyvią bei ambicingą bendruomenę gyvenančia švarioje aplinkoje.

6. “Zero Waste daro mus sveikesnius”. Nemažai mūsų naudojamų daiktų vis dar yra pavojingi. Tokie daiktai patekę į gamtą, sąvartynus ar deginimo įrenginius toliau skleidžia savo toksiškumą. Kiek įmanoma vengdami pavojingų medžiagų, galime susikurti sveikesnę aplinką ne tik sau, bet ir artimiesiems.

7. “Zero Waste daro mūsų miestus švaresnius”. Rūšiuodami medžiagas ir siekdami sukurti miestą be atliekų, padarome jį ženkliai švarenį.

8. “Zero Waste kuria aktyvią miesto atmosferą”. Priešingai nei praeito dešimtmečio atliekų tvarkymo struktūra, Zero Waste skatina žmones bendrauti, dalintis ir kurti. Tai įneša į miestą naujų galimybių, veiklų ir renginių, kuriuose gali dalyvauti kiekvienas. To širdyje yra bendruomeniniai renginiai, tokie kaip taisymo dirbtuvės, socialiniai verslai ir t.t.

9. “Zero Waste įgalina jaunimą”. Viena iš esminių Zero Waste idėjų yra padėti visuomenei ir verslams keisti neperdirbamų bei neteisiamų produktų dizainą. Tai yra galimybė pritraukti jaunus verslininkus, gamintojus ir studentus į dirbtuves, kuriose jie būtų skatinami kurti tvaraus dizaino produktus. Yra pavyzdžių, kuomet dirbtuvių idėjos buvo įgyvendintos tarptautinių korporacijų. Zero Waste pasaulėžiūra leidžia jaunimui suprasti iššūkius su kuriais susiduria mūsų visuomenė ir bandyti juos įveikti.

10. Gamta nekuria atliekų. O tu?!