Žiedinės ekonomikos gairės I: geresnė gamyba

Prancūzijos vyriausybė kartu su visuomene ir verslu sudarė žiedinės ekonomikos gaires siekiant transformuoti Prancūzijos ekonomiką į žiedinę ir tuo pačiu siekti didesnės harmonijos su aplinka. Gaires su daro 4 dalys (gamyba, vartojimas, išmetimas ir vienijančios priemonės).

I dalis apžvelgia priemones geresnei gamybai:

 • Įtraukti daugiau perdirbtų žaliavų į produktus, tuo pačiu užtikrinant jų kokybę, atsekamumą ir saugumą vartotojams
 • Palaikyti našias investicijas į tvaresnį žaliavų valdymą
 • Iki 2020 panaudoti ADEME įrankį “SME WINNERS EVERY TIME” palaikant 2000 sąvanoriškai tvariau naudojančių resursus įmonių
 • Užtikrinti, kad išplėstinės gamintojų ir importuotojų atsakomybės principo schemoms būtų pakankamas finansavimas pramoniniams perdirbimo sektoriams
 • Valdyti resursus tvariau: numatyti priemonės strateginėms žaliavoms, paskaičiuoti tų strateginių žaliavų kaštus visuomenei, kasybos standartų reforma, išvystyti medžiagų aprašus, skatinti regionus aprašyti medžiagų srautus.
 • Nuo 2019 metų pritaikyti profesionalius įgūdžius geresnei gamybai nacionaliniu ir regioniniu lygiu (nustatyti kokie įgūdžiai yra reikalingi žiedinei ekonomikai, padėti įmonių darbuotojams juos įgyti, padėti vietos savivaldoms kurti žiedinės ekonomikos strategijas)
 • Pritaikyti sąvanorišką aplinkosauginį žymėjimą (baldų, tekstilės, viešbučių, elektronikos ir maisto produktų sektoriuose)

Sėkmės istorijos:

MACHAON

Vienintelė įmonė Europoje, kuri specializuojasi perdirbti plastikinius maišus ir plėvelę iš atskiro surinkimo. 2019 m. planuoja patrigubinti savo gamybinius paj4gumus ir perdirbti beveik 50 % Prancūzijos minkštų plastikų (LDPE).

 

BEABA

Beaba specializuojasi vaikų priežiūros produktuose ir šiais metais paleidžia naują liniją, kuri buvo pilnai sukurta pagal žiedinės ekonomikos principus:

 • naudojant perdirbtas medžiagas tokias kaip nerūdijantis prienas ir stiklas
 • per puse sumažinant aplinkos ir anglies pėdsaką lyginant su ankstesnėmis versijomis
 • pagerinta kokybė ir suteikiama 5 metų garantija
 • skatinama pramoninė gamybos schema Prancūzijoje už konkurencingą kainą

 

ARJOWIGGINS GRAPHIC

Tai Pranсūzijos įmonė, kuri gamina aukštos kokybės perdirbtą popierių ir specialius popierius. 60 % žaliavų atkeliauja iš atskiro popieriaus surinkimo. Taip pat net 93 % gamybos atliekų perdirbama.