Azoto ir fosforo trąšų naudojimas sukelia bestuburių mažėjimą

Daugiau nei 200 maistinių medžiagų naudojimo tyrimų meta-analizė rodo, kad dėl bendro N + P (Azoto ir Fosforo) naudojimo sumažėja bestuburių skaičius ir daroma išvada, kad maistinės medžiagos gali prisidėti prie pasaulinio bestuburių mažėjimo. Iš 207 maistinių medžiagų naudojimo tyrimų autoriai įvertino 1 679 atvejus (patikrino iš 7 348, nustatytų literatūros paieškoje). 88% atvejų buvo vidutinių platumų (12% atogrąžų) klimate, 75% – sausumos ir 25% vandens (iš jų beveik 90% – gėlo vandens) aplinkoje.

N (ir N + P) naudojimas gerokai sumažina bestuburių gausą sausumos buveinėse (P naudojimas ne), o N + P (ir tikriausiai P) gerokai sumažina bestuburių gausą vandens buveinėse. Atogrąžose poveikis yra stipresnis nei vidutinių platumų buveinėse. Rezultatai buvo patimi vabzdžiams, zooplanktonui, arachnidams, kalemboloms ir nematodams.

Bestuburių biomasės rezultatai buvo šiek tiek kitokie ir P labai padidino bestuburių biomasę vandens buveinėse.

Joks identifikuojamas poveikis bestuburių įvairovei nebuvo nustatytas, galbūt dėl nepakankamų tyrimo duomenų.

Autoriai daro išvadą, kad N + P naudojimas (kartu) nuosekliai ir ženkliai sumažina bestuburių gausą tiek sausumos, tiek vandens aplinkoje, ir teigia, kad antropogeninių maistinių medžiagų naudojimas gali būti pastaruoju metu stebimo pasaulinio bestuburių mažėjimo priežastis.

Tyrimas: “Nitrogen and phosphorus enrichment cause declines in invertebrate populations: a global meta-analysis”, M. Nessel et al., Biological Reviews 2021 Biol. Rev. (2021), https://dx.doi.org/10.1111/brv.12771

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas griežčiau kontroliuoti mineralinių trąšų naudojimą.