Beatliekiai miestai plinta Kroatijoje

Kroatijos aplinkosauginė nevyriausybinė organizacija Zelena Akcija (Zero Waste Kroatija) ir Krk salos atliekas tvarkanti savivaldybių įmonė Ponikve eko otok Krk d.o.o., sutarė dalyvauti projekte “Perėjimas į beatliekė visuomenę, po vieną savivaldybę”.

Dėka šio projekto, Krk salos savivaldybės pradės procesą gauti beatliekio Europos miesto sertifikatą. Sertifikatas yra išduodamas toms savivaldybėms, kurios oficialiai priima beatliekę strategiją, paremtą sisteminiu komunalinių atliekų mažinimu, per tokias priemones kaip pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir kompostavimas. Krk savivaldybės jau ne vieną dešimtmetį gan gerai tvarkėsi su savo atliekomis ir gautas sertifikatas bei pokyčiai leis tai įtvirtinti kaip puikų pavyzdį ne tik Kroatijoje bet ir visoje Europoje.

Savivaldybių įmonė Ponikve Krk drauge dirbs kartu su Zelena Akcija organizuojant tolesnį atliekų tvarkymo sistemos gerinimą Krk saloje. Ypatingas dėmesys bus aukšto komforto išlaikymas turistams ir pritaikymas jiems ne tik pailsėti, bet ir išlikti tvariems viso poilsio metu. Sertifikuotos savivaldybės taip pat galės keistis patirtimi su kitais beatliekiais miestais plačiame Zero Waste Europe tinkle.

Planuojami atlikti veiksmai:

  • Krk salos atliekų tvarkymo sistemos analizė ir pasiūlymai gerinimui;
  • beatliekės strategijos vystymas ir užsibrėžti tikslai artimiausiam periodui;
  • spaudos konferencija pristatant beatliekio miesto strategiją ir savivaldybių atstovų prisijungimas;
  • dirbtuvės stiprinant komunalinės įmonės Ponikve kompetencijas pasirinktu klausimu (beatliekiai viešbučiai, pakartotinio panaudojimo centrai ir t.t.);
  • patariamosios tarybos steigimas, kuri padėtų prižiūrėti tvarų atliekų tvarkymą;
  • beatliekės sistemos Krk saloje skatinimas socialinėse medijose ir tinkluose;
  • mokymai ir edukacinė medžiaga gyventojams apie galimybes sumažinti savo atliekų kiekius ir pakartotinį panaudojimą.

Pirmieji žingsniai planuojami pradėti 2021 m. vasarį ir tęsis iki rugpjūčio 2022, kuomet, tikimasi visos Krk salos savivaldybės taps beatliekėmis.