Bornholm – zero waste vizija

Bornholmo komunalinių atliekų tvarkytojas BOFA išplatino Bonrholmo ateities viziją nuo 2032 – tokią kurioje nėra vietos sąvartynams ir atliekų deginimui. Jie priima tokį įsipareigojimą, nes planuoja uždaryti esančią atliekų deginimo jėgainę iki 2032 ir tapti vienu tvariausių Europos regionu. Bormholmo savivaldybė įdeda daug darbo, kad tai būtų ne veltui vadinama žaliąja sala ir visa salos ekonomika transformuotųsi į žiedinę.

Vizija – nuo 2032 nebus atliekų, visi išmesti daiktai bus žaliavos ir cirkuliuojami sukurti naudą visai bendruomenei:

 • Bornholmo gyventojai rodo pavyzdį! Kartu su verslais visi vietos gyventojai rūšiuoja atliekas
 • Organinės atliekos yra panaudojamos biodujoms gauti, po to kompostuojamos ir grąžinamos į dirvą kaip trąša
 • Bornholmo gyventojai dar kartą panaudoja daugybe daiktų, nuo baldų iki vaikų drabužių. Taip pat klesti aktyvi dalijimosi ir taisymo ekonomika.
 • Bornholmo savivaldybės ir ugdymo įstaigos užkertą kelią atliekų susidarymui per žaliuosius pirkimus
 • Pradinukai yra mokomi tapti resursų didvyriais per praktinius užsiėmimus su atliekomis, resursais, aplinka ir gamta
 • Turistai ir lankytojai yra mokomi nešiukšlinti ir tvariai vartoti per ivairius užsiėmimus ir informacijos kampanijas
 • BOFA, Bornholmo savivaldybės atliekų tvarkymo įmonė, pirmoji Danijoje atsisako atliekas šalinti sąvartyne ir deginti. Viskas grįš atgal per antrinį panaudojimą ar perdirbimą
 • Bornholmas yra technologija ir sistema kaip nacionalinis ir tarptautinis pavyzdys įgyvendinant žiedinę ekonomiką praktikoje
 • Atliekų ir resursų klasteris buvo įsteigtas, kuris yra kaip kompetencijų ir žinių centras Danijos atliekų sprendimams ir technologijoms
 • Bornholmas kartu su universitetu pradėjo pirmą edukacijos ir tyrimų centrą perėjimui prie žiedinės ekonomikos. Šis centras atlieka pavyzdžiais ir praktika paremtus tyrimus bei atlieka mokymus kartu su salos verslu, gyventojais, bendruomene ir institucijomis

Ši Bornholmo iniciatyva atitinka ES žiedinės ekonomikos paketo iniciatyvą (perdirbti 65 % komunalinių atlekų iki 2035 ir 70 % pakuotės atliekų iki 2030) ir JT tvaraus vystymosi 2030 tikslais.

Bornholmo savivadybė yra nusimačiusi:

 • sukurti 1000 naujų darbo vietų iki 2028
 • Padaryti Bornholmą patrauklia vieta naujakuriams, turistams ir verslui
 • išnaudoti turimus ir vietinius resursus geriausiu būdu
 • Ryški Žalia Sala – tapti CO2 neutraliems iki 2025

Priemonės:

 1. Prevencija. Vietinės – palaikyti ir vystyti vietines iniciatyvas tiesioginiam antriniam panaudojimui už BOFA ribų
 2. Surinkimas. Vietinės – vystyti ir įgyvendinti surinkimo schemas įvairiems atliekų srautams
 3. Apdorojimas. Vietinės – pirminis atliekų apdorojimas siekiant antrinio panaudojimo ir perdirbimo, pageidautina su vietiniais verslais ir verslininkais. Tarptautinės – siekti pritraukti tarptautinių verslų į salą, kurie dirbtu kartu su atliekomis ir resursais
 4. Mokymasis ir žinios. Vietinės – tęsti ir vystyti BOFA ugdymo programą, kad Bornholmo vaikai, jaunimas, suaugę ir senoliai sužinotų daugiau apie žiedinę ekonomika ir tvarų vystymąsi. Nacionalinės/Tarptautinės – pritraukti žinių ir tyrimu institucijas į salą kaip bendradarbiavimo su atliekomis ir resursais dalyvius
 5. Komunikacija ir dialogas. Vietinės – pateikti atnaujinimus apie esamas ir naujas rūšiavimo galimybes bei tikslus. Motyvuoti ir šviesti Bornholmo gyventojus. Nacionalinės – dalintis informacija apie projektą, jo progresą, iššūkius ir rezultatus
 6. Organizacija. Vidinės – BOFA darbuotojai turi turėti tinkamas kompetencijas įgyvendinti vizijai ir konkreti projekto grupė reikalinga projekto judėjimui. Išorinės – partnerystė ir bendradarbavimas pritraukiant žinias, verslus ir inovacijas į atliekų ir resursų klasterį
 7. Ekonomika. Vietinės – kasmetinis tarifų patvirtinimas. Nacionalinės – lėšų pritraukimas veiklų vykdymui, projektams ir vystymui

Taip pat yra numatytas aiškus veiklų įgyvendinimo tvarkaraštis:

ir lyderystės bei galimybių pasaulyje potencialas: