Dirvos gelbėjimo iniciatyva!

Spalio 8 d. Bilbao ISWA (International Solid Waste Association) pasauliniame kongrese buvo pradėta nauja S.O.S. (Save Organics in Soil) iniciatyva. Ją pradėjo ISWA prezidentas Antonis Mavropoulos ir Europos Kompostavimo Tinklo (ECN) tarybos pirmininkė Kristel Vandenbroek.

Ši iniciatyva pagrinde yra kuriama Europos kompostavimo tinklo ir Italijos Komposto ir Anaerobinio Pūdymo Asociacijos ir ja siekiama pabrėžti dirvoje esančios organinės medžiagos svarbą bei paskatinti politikos formuotojus prisidėti prie tvaresnės Europos su klimatui draugiška dirvos politika.

The initiative, led by the European Compost Network (ECN) and the Italian Compost and Anaerobic Digestion Association (CIC), aims to highlight the importance of soil organic matter to encourage policy makers to develop instruments to move Europe towards implementing sustainable, climate proof soil management practices. It was promoted yesterday at the ISWA conference session on ‘Benefits of compost and digestate on soil’.

SOS manifestą galima atsisiųsti čia.

Kas šiuo metu vyksta? 2015 m. Europos Komisijos Bendro Tyrimų Centro ir Norwegijos Bioekonomikos Tyrimų Instituto techniniame pranešime pabrėžiame, kad dėl ES dirvos organinių medžiagų praradimo, CO2 išmetimai siekia 173 mln. tonų CO2 per metus. Tai reiškia, kad ES yra antra didžiausia pasaulyje, po Indonezijos, CO2 iš dirvos išmetėja iš žmogaus veiklos susijusios su dirva.

Šiuo metu yra būtinos greitos priemonės su dirva dirbantiems verslo sektoriams (pagrinde žemės ūkio) imtis priemonių prieš klimato kaitą. Tai yra dideli ir reikšmingi iššūkiai politikams sugebėti sukurti tokius instrumentus, kuriais būtų galima subalansuoti aplinkosauginius ir privačius interesus. Prioritetus reikėtų teikti:

  • Apsaugoti dabar dirvoje esančią organinę medžiagą. Užtikrinti Europoje apsaugos priemones dirbamose dirvose, kad jose nemažėtų organinių medžiagų ir apsaugoti pievas, kad jose nebūtų pradėta intensyvi žemdirbystė;
  • Išlaikyti dirvoje esančias organines medžiagas pagal biologinius ciklus. Turėtų būti skatinamas organinių medžiagų tokių kaip kompostas naudojimas žemės ūkyje;
  • Skatinti efektyvų trąšų panaudojimą dirvoje. Tai ne tik padės klimatui dėl mažesnio mineralinių trąšų poreikio, bet ir pagerins vandens bei oro kokybę.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos!