“Dujos yra praeitis”

Remiantis Europos Investicinio banko prezidentu Dr Werner Hoyer, iškastinis kuras, toks kaip dujos, yra praeitis. Bet ar Lietuvoje tas suvokiama?

Lietuvoje vis dar stovi plaukiojantis dujų terminalas “Independence”, kuris nuo 2014 m. yra Klaipėdoje. Lietuva nuo tų metų yra įsipareigojusi iš Norvegijos įmonės “Equinox” (buvusi “Statoil”) pirkti fiksuotą dujų kiekį už fiksuotą kainą. Deja, SDG terminalo išlaikymo išlaidos tampa didele našta vartotojams ir jie permoka.

Tuo pačiu, terminalas yra kliūtis pradėti sparčiam perėjimui prie kitų, ne iškastinio kuro, energijos šaltinių, nes tuomet jo išlaikymo kaštai likusiems vartotojams didėja. Tokio terminalo turėjimas ir tolesnis naudojimas, iš esmės, prieštarauja ES ir Lietuvos planams sumažinti savo išmetamą 2030 m. ŠESD 55 % lyginant su 1990 m.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Energetikos ministeriją priimti sprendimus leidžiančius kiek įmanoma sumažinti iškastinio kuro naudojimą.