Dviračių kaštų naudos analizė

Dviračių infrastruktūra yra turtas visuomenei! Didžiausia nauda gaunama visuomenės sveikatos sektoriuje pvz. dėl mažesnio sergamumo. Kaštų naudos analizė gali padėti apskaičiuoti ar atitinkamas dviračių infrastruktūros projektas yra gera investicija.

Kaštų naudos analizė yra sistematinis, holistinis metodas analizuojantis žinomus projekto efektus. Transporto kaštų naudos analizė susideda iš dviejų dalių: poveikio individualiam transporto naudotojui ir to naudotojo pasirinkimo poveikio visai visuomenei . Kaštai ir naudos gali būti vidiniai ir išoriniai. Vidiniai kaštai įtraukia laiką, nusidėvėjimą, kurą (jeigu tai vidaus degimo variklis) ir sveikatą. Išoriniai kaštai susieti su įvykių žala, hospitalizacija, aplinkosauga, kamščiais ir t.t.

Lietuvoje kaštų naudos analizės yra privalomos atliekant ES remiamus projektus. Danijoje, vienoje iš pasaulio dviračių transporto lyderių, kaštų naudos analizė yra skaičiuojama su visomis viešosiomis investicijomis. Nuo 2009 m. tokiose analizėse, kurios susijusios su transportu, įskaičiuojamos ir dviračių transporto teikiamos naudos.

Kaštų naudos analizė Danijos kronomis pateikiama kilometrui nukeliavus dviračiu, su automobiliu ir pėsčiomis.

Viską apskaičiavus individas ir visuomenė gauna 4.79 DKK (0.64 EUR) arba 7.53 DKK (1.01 EUR) naudos 1 kilometrą nukeliavus dviračiu arba pėsčiomis, atitinkamai. Tuo metu, jeigu individas keliauja 1 kilometrą mieste automobiliu tiek jis tiek visuomenė patiria 5.29 DKK (0.71 EUR) kaštų.

Pagal turimus skaičius, taip pat buvo paskaičiuoti ir metiniai poveikiai padidinus arba sumažinus dviračių transportą 10 % Kopenhagos regiono ir Danijos kontekste.

Poveikis kamščiams
ScenarijusPoveikis valandoms kamščiuosePoveikis kaštams susijusiems su kamščiais (DKK milijonais per metus)
+10 % didesnis transportas dviračiais-6 %– 184
-10 % mažesnis transportas dviračiais+9 %+ 268
Poveikis sveikatai (DKK milijonais per metus)
ScenarijusKopenhagos regionasDanija
+10 % daugiau kilometrų numinta+467+1137
-10 % mažiau kilometrų numinta-467-1137

Skaičiavimai rodo, kad 10 % daugiau numintų kilometrų reikštų, kad Danijos visuomenė gautų 1137 mln. DKK (153 mln. Eur) naudos.

Daugiau dviračių infrastruktūros ne tik naudinga socio-ekonominiu požiūriu. Danijos ir Nyderlandų studijos atskleidžia kiek dviračiai prisideda sukuriant darbo vietas:

 KopenhagaAmsterdamas
Dviračių įmonių309300
Darbo vietos dviračių įmonėse650900
Metinė apyvarta170 mln. Eur100 mln. Eur

Nyderlandai nėra automobilius gaminanti valstybė. Tad tiek automobiliai ir degalai yra importuojami. Tuo pačiu Nyderlanduose kasmet yra pagaminama apie 400 000 dviračių. Remiantis vienos iš Nyderlanduose atliktų studijos rezultatais:

  • Iš kiekvieno euro išleisto degalams, tik 4 % lieka vietos ekonomikoje
  • Iš kiekvieno euro išleisto su dviračiais susijusiose srityse, 32 % lieka vietos ekonomikoje

Lietuva, kaip ir Nyderlandai, importuoja tiek automobilius tiek naftą bei gamina dviračius. Tikėtina, kad poveikis būtų sąlyginai panašus!

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Lietuvos savivaldybes ir Susisiekimo ministeriją apsvarstyti galimybes plačiau įtraukti dviračius į infrastruktūrą ir atitinkamai paskaičiuoti jų teikiamą naudą.

Straipsnis paremtas šiuo tyrimu.