ES siekis sumažinti vienkartinio plastiko kiekį

Europos Komisija išleido teisinį pasiūlymą su septyniomis priemonėmis sumažinti atliekų kiekį Europos paplūdymiuose. Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas yra sumažinti patekimą į rinką , kurie yra dažniausiai randami. Tai daugiausiai yra vienkartiniai plastikiniai produkrai tokie kaip maisto pakuotė, puodukai, plastikiniai buteliai, cigarečių filtrai ir net balionų lazdelės.

Pirmą kartą istorijoje, Europos komisija sujungia aplinkosauginius atradimus su specifinėmis priemonėmis Europiniame lygmenyje. Pasiūlytos priemonės įtraukia draudimus, pvz. plastikinių šiaudelių ir lazdelių bei išplėčia gamintojo atsakomybės principą atliekų tvarkyme, taip pat produktų žymėjime susijusiame su jų neigiamu poveikiu aplinkai ir kampanijas prieš vienkartinių plastikinių produktų naudojimą. Taipogi, atsigręžiama ir į produktų dizainą – pvz., vienkartinių buteliukų dangteliai turėtų būti pritvirtinti prie pačių buteliukų jų naudojimo fazėje. 

VšĮ “Žiedinė ekonomika” džiaugiasi, kad Europos Komisija pagaliau ėmėsi vienkartinių plastikinių produktų grėsmės. Dėl jų trumpo naudojimo ir ilgo įrimo gamtoje, jie sukelia itin daug neigiamų padarinių ilgus metus – iš pradžių kaip dideli plastiko gabalai, po to kaip mikroplastikai.

Ypatingai svarbu yra skleisti informaciją apie vienkartinio plastiko pavojų visuomenei bei kaip ji prie to galėtų prisidėti. Pirma, tai teisingai rūšiuodama produktus ir neišmesdama jų į gamtą. Taip pat būtų atkreipiamas visuomenės dėmesys produktų žymėjimu, kuris leistų teisingai juos panaudoti.

Aplinkosaugine prasme, ypatingai 10 straipsnis turėtų būti paryškintas, kuriame šalys narys privalo pateikti informaciją antrinio panaudojimo sistemas, kurios įprastai yra draugiškiausias gamtai pasirinkimas.

Kai kuriems produktams, kuriuos EK planuoja uždrausti, jau dabar yra alternatyvos be plastiko. Taip yra su ausų krapštukais, kurie yra taip pat gaminami iš popieriaus taip pat ir  vienkartinės lėkštės gaminamos iš popieriaus, medienos ar kitų medžiagų. Prie šių produktų galima pridėti ir šiaudelius – jų yra iš stiklo, metalo ar semolinos. Tačiau, ar šios alternatyvos yra aplinkai tvaresnės, dar reikia įvertinti individualiai kiekvienos iš jų produkto gyvavimo ciklą. Tik tuomet būtų galima pateikti aiškias rekomendacijas. Iš gyvavimo ciklo perspektyvos, tikėtina, kad kai kurios alternatyvos bus net prastesnės nei plastikiniai produktai. Tačiau, gyvavimo ciklo analizės neatspindi neigiamo plastiko poveikio jūrinei aplinkai. 

Pagal teisinį pasiūlymą, Europos Komisija išleido poveikio įvertinimą, analizuodama produktų grupių, kuriuos planuoja uždrausti, alternatyvas.

Teisinius pasiūlymus būtų galima suskirstyti į septynias kategorijas pagal priemonės:

  1. Sumažinimo tikslai maisto pakuotei ir puodeliams. Galimos priemonės – sumažinimo tikslai šių produktų naudojimui arba minimalūs tikslai perdirbimo alternatyvoms;
  2. Draudimai šiems plastiko produktams: ausų krapštukams, indams, lėkštėms, šiaudeliams, lazdelėms ir balionų lazdelėms. Šių produktų alternatyvos turėtų būti su mažesniu neigiamu poveikiu aplinkai bei žmonių sveikatai;
  3. Produktų reikalavimai vienkartiniams plastikiniams buteliams. Buteliai turėtų būti pagaminti su pritvirtintu kamšteliu;
  4. Žymėjimas ant higienos priemonių, tamponų ir balionų. Aiškiai matomi ženklai, kurie parodytų šių produktų neigiamą poveikį aplinkai;
  5. Išplėstinė gamintojo atsakomybė maisto pakuotėms, folijai suvynioti maistui, plastikiniams buteliukams ir jų kamšteliams, puodeliams ir jų kamšteliams, cigaretėms su/be filtro, šlapioms servetėlėms, balionams, lengviems ir itin lengviems plastikiniams maišeliams. Šiems produktams gamintojai turės padengti surinkimo, transportavimo ir sutvarkymo kaštus o taip pat ir surinkimo iš jūros bei visuomenės informavimo išlaidas. Šios priemonės taip pat bus taikomos ir žvejybos įrangai. Priedo, visos šalys narės privalės surinkti visas žvejybos įrangos atliekas.
  6. Atskiras surinkimas privalės būti pritaikytas vienkartiniams plastikiniams buteliukams: šalys narės iki 2025 turės užtikrinti, kad 90 % į rinką išleistų vienkartinių plastikinių buteliukų būtų surinkta atskirai.
  7. Informacijos kampanijos: šalys narės privalo užtikrinti, kad vartotojai būtų informuoti apie veikiančias antrinio panaudojimo sistemas, atliekų tvarkymo variantus ir geriausios praktikos pavyzdžius. Taip pat, informacija turi būti pateikta apie netinkamo išmetimo ar rūšiavimo keliamą neigiamą poveikį aplinkai.

Šis Europos Komisijos teisinis pasiūlymas dėl vienkartinių plastikų naudojimo yra dalis sausį pristatytos Plastiko Strategijos. Pagrindinis strategijos tikslas yra padidinti plastikų perdirbimą, sumažinti plastiko patekimą į aplinką bei reguliuoti mikroplastikus ir bioskaidžius plastikus. 

Europos Komisija taip pat gan stipriai atsižvelgia ir į bioskaidaus plastiko rolę kaip alternatyvaus plastiko rūšį. Tačiau jis turėtų per gana trumpą laiką pilnai suirti gamtoje ir nedaryti jokio neigiamo poveikio aplinkai. Produktai pagaminti iš tokio bioskaidaus plastiko būtų atitinkamai žymimi ir jiems netaikomos aukščiau minėtos priemonės.