Ateities aviacijoje daug ambicijos ir jokio PFAD

Europos Parlamentas (2022-07-07 balsavimu) siūlo stabdyti netvarių biodegalų tokių kaip tarpinių pasėlių derlių bei pašarinio palmių aliejaus (PFAD) naudojimą Europos aviacijoje neduodamas jiems galimybės būti užskaitytiems kaip atsinaujinantiems. Taip pat siekiama reikšmingai padidinti atsinaujinančių aviacinių degalų naudojimą, pradedant 2 % 2025 m. ir pasiekiant net 85 % 2050 m., iš kurių sintetiniai degalai sudarytų 50 %. Neapsiribojama tik užduotimis, numatomas ir tvarios aviacijos fondas, kuris parems ir investuos į švarias aviacines technologijas, tokias kaip elektriniai lėktuvai ar vandeniniu varomos lėktuvų turbinos.

Europos Parlamento nariai taip pat palaikė ES aviacijos žymėjimo sistemą, kuri suskirtis lėktuvus ir jų operatorius pagal jų poveikį aplinkai. Taip vartotojai bus geriau informuojami ir galės savo pasirinkimais keisti situaciją aviacijos rinkoje. Remiantis apklausomis tik 5 % skraidančiųjų žino kokį CO2 pėdsaką turi jų skrydis, tačiau net 80 % tai yra įdomu ir 3 iš 4 tokią iniciatyvą palaikytų.

Tokius Europos Parlamento pasiūlymus palaiko net didžiausių oro linijų asociacijų atstovai. Pasak A4E pranešimo, “keleiviai galės pasitikėti per ateinančius kelis metus didėjančia atsinaujinančių aviacinių degalų dalimi ir kad jie nebus didinami žmonių maisto ir gyvūnų sąskaita bei nepadarys žalos aplinkai”.

Tolesni žingsniai galėtų būti gyvūninių riebalų (III kategorijos) atsisakymas. Tą įmanoma padaryti ateinančiose derybose Europos Parlamentui, Europos Komisijai ir Europos Tarybai dar šių metų rugsėjį. Tokie gyvūniniai riebalai yra šalutiniai skerdyklų produktai. Jie yra naudojami keliose konkuruojančiose pramonės šakose: oleochemijos (muilo, kosmetikos, tirpiklių, skiediklių), gyvūnėlio pašaro ir gyvūnų pašaro. Palmių aliejus yra dažnai pasirenkamas kaip gyvūninių riebalų pakaitalas, o tai lemia reikšmingą neigiamą poveikį žemės naudojimo paskirčiai, klimato kaitai bei biologinei įvairovei.

Kitas svarbus momentas, kurį Europos Parlamentas padarė – suteikė pirmenybę sintetiniams degalams prieš biodegalus. Tai yra vienintelis kuro šaltinis, kurių tvarus gamybos didinimas gali sumažinti aviacijos neigiamą poveikį klimatui. Pagrindiniai sintetiniai degalai prieinami rinkoje dabar yea e-kerosinas, gaunamas maišant žaliąjį vandenilį (H2) su anglies dvideginiu (CO2). Ambicingi e-kerosino tikslai padidins investicijas į sritį, kurioje Europa jau dabar lyderiauja. Kita svarbi ambicija – greitesnis nulinių išmetimų arba elektrinio lėktuvo vystymas.

Nors aviacijos pramonė turi nemažų ambicijų ir joje nėra vietos pašariniam palmių aliejui (arba PFAD), įprastuose automobiliuose jo sunaudojami labai dideli kiekiai. Preliminariais aplinkos apsaugos agentūros duomenimis (2022-06-29 datai) 2021 m. Lietuvoje buvo sunaudota 1264937247 MJ iš pašarinio palmių aliejaus (PFAD) pagamintų biodegalų. Perskaičiuojant į litrus (pagal 34.4 MJ/l) gaunasi, kad buvo suvartota beveik 37 mln. litrų tokių biodegalų.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Seimo narius užkirsti PFAD naudojimą Lietuvoje ir vietoje to suteikti pirmenybę elektromobilumui taip ne tik sumažinat neigiamą poveikį klimatui, bet ir biologinei įvairovei bei žmonių teisėms.