Kas geriausiai tvarkosi su komunalinėmis atliekomis?

Komunalinių atliekų tvarkymas yra ta sritis, kur tiek institucijos, tiek piliečiai, gali parodyti savo valią prisidėti prie žiedinės ekonomikos ir kovos su klimato kaita. Eurostat pateikia 2019 m. geriausiai su komunalinėmis atliekomis besitvarkančių šalių sąrašą:

Vokietija išlieka neginčijamais lyderiais, o Slovėnija (neturinti nei vienos atliekų deginimo jėgainės) yra net antra. Lietuvos rodikliai 2019 m. sumažėjo ir siekė 49,4 %.

Taip pat labai svarbus yra 10 metų pokytis, nes jis parodo, kuriose šalyse priimti politiniai sprendimai prisideda arba kenkia didesniam perdirbimo rodikliui. Tam išskiriamos trys šalių grupės, kuriose perdirbimo rodikliai mažėjo, didėjo neženkliai (iki 10 %) ir didėjo ženkliai (10 % ir daugiau).

Šalys, kurių rodikliai prastėjo:

Šalys, kurių rodikliai didėjo neženkliai (iki 10 %):

Šalys, kurių rodikliai didėjo ženkliai (10 % ir daugiau):

Labiausiai iš šių šalių išsiskiria Slovėnija, Italija ir Lietuva. Lietuvos rodiklis, deja, nėra visiškai legitimus, nes stabilizuota organinė komunalinių atliekų frakcija yra panaudojama sąvartynui perdengti ir tai vargiai ar galima būtų laikyti perdirbimu.
Duomenys rodo, kad Lietuvai reikia remtis gerąja Italijos ir Slovėnijos patirtimi!