Kas vyksta su Vienos stogais?

Austrijos sostinė Viena yra vienas tvariausių miestų pasaulyje. Vertinant oro kokybę, galimybes pasivaikščioti, perdirbimo ir kompostavimo programas – mažai miestų gali susilyginti. Taip pat mieste yra daugybė žaliųjų erdvių ir net pusė gyventojų į darbą keliauja viešuoju transportu. Be to Viena net 30 procentų energijos gauna iš atsinaujinančių šaltinių.

Wien Energy – miesto šilumos ir energijos tiekėjas – 2020 m. 77 % didino saulės šviesos elektrinių skaičių ir pastatė 26 MWp naujos galios saulės šviesos elektrinių. Maždaug 80 % pajėgumo buvo sukurta ant stogų. Iki 2030 m. Wien Energy įsipareigoja padidinti bendrą saulės įviesos elektrinių pajėgumą iki maždaug 600 MWp koncentruojantis ties stogais. Tokią energetiką vysto ir privačios įmonės, viena iš lyderiaujančių – Siemens mobility Austria, kuri ant savo gamyklos stogo turi 1 MWp galingumo jėgainę.

Nuo 2014 m. remiantis Vienos statybos reglamentuojančiais teisės aktais, visi nauji pastatai (išskyrus gyvenamuosius ir mokymo įstaigų) privalo turėti saulės šviesos elektrines. Reikalavimas yra 1 kWp kiekvienam 100 m2 ploto. Naudojant kai kurias energijos taupymo priemones, galima buvo tą reikalavimą sumažinti iki 0.7 kWp kiekvienam 100 m2. Toks reikalavimas neabejotinai prisidėjo bendroje Austrijos saulės šviesos jėgainių statistikoje:

Austria deployed 341 of new PV in 2020 – pv magazine International

Kitas didelis žingsnis žengtas 2020 m., kuomet Vienos miesto taryba sutarė, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. visi nauji gyvenamieji ir edukacijos paskirties pastatai privalės statyti 1 kWp kiekvienam 300 m2 ploto. Išimtis yra taikoma tik vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems pastatams.

Vienos miestas taip pat siekia tapti klimatui neutraliu iki 2040 m. Saulės energijai yra numatytas įpatingas vaidmuo. Planuojama tokių elektrinių pajėgumus padidinti nuo 50 MWp 2020 m. iki 250 MWp 2025 m. ir net 800 MWp 2030 m. Pagrinde bus koncentruojamasi į stogus, fasadus, stovėjimo aikšteles, sąvartynus, gamyklines teritorijas, garso apsaugos juostas, įmones bei mokyklas. Prioritetas teikiamas viešai neprieinamoms teritorijoms, kuriomis negalėtų pasinaudoti visuomenė. Planuojama, kad pasiekus tikslus iš saulės būtų galima gauti iki 10 % miesto teritorijoje sunaudojamos elektros.

Diagram: More than two thirds of Vienna's roof areas are theoretically suitable for solar energy use.

Vienos miesto savivaldybė yra paskaičiavusi, kad jos 415 km2 teritorijoje pastatų stogai sudaro apie 54 km2. Teoriškai iš jų apie 70 % yra tinkami saulės terminei energijai arba saulės šviesos elektrinėms. Gaunasi, kad 6 km2 ploto stogų yra labai tinkami, o 32 km2 – tinkami. Savivaldybė taip pat yra paruošusi stogų tinkamumo žemėlapį:

Bendras teoretinis fotovoltainis potencialas yra 7500 GWh per metus. Šiltuoju metų laiku (nuo Balandžio iki Rugsėjo) jis siekia 5600 GWp, o šaltuoju – 1900 GWp. Šiluminis saulės potencialas metals sudaro 32500 GWp.

Vienos miesto savivaldybė rodo pavyzdį ir planuoja įrengti saulės šviesos elektrines ant visų savivaldybei priklausančių pastatų. Tokių stogų yra maždaug 300 000 m2 ir juose galima įrengti iki 50 MWp. Viešojo ir privataus sektoriaus skatinimui statyti saulės šviesos elektrines yra numatyta nuo 1 iki 3 mln. Eurų. Šiuo metu galiojančios subsidijų taisyklės:

  • iki 100 kWp parama 250 EUR/kW;
  • iki 500 kWp parama 200 EUR/kW;
  • parama negali viršyti 30 % išlaidų.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ministeriją žengti drąsius žingsnius ir visų naujų statomų pastatų statybos techniniuose reglamentuose numatyti privalomumą pastatyti ir saulės šviesos elektrinę.