Naujais tyrimais dėl deginimo jėgainių nustatyta, kad aplinka teršiama didelį susirūpinimą keliančiomis medžiagomis

Atlikus naujausius tyrimus dėl atliekų deginimo jėgainių veiklos trijose šalyse – Ispanijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, – kurių rezultatus šiandien paskelbė Aplinkosauginė nevyriausybinė organizacija „Zero Waste Europe“, aplink deginimo įrenginius nustatytas labai aukštas taršos lygis, o tai galimai kelia didelę riziką netoliese gyvenantiems žmonėms ir aplinkai.

Siekiant įvertinti tikrąjį atliekų deginimo poveikį, organizacijos „ToxicoWatch Foundation“ atliktame biologinio stebėjimo tyrime buvo analizuojama, ar Valdemingómezo (Ispanija), Pilzeno (Čekija) ir Kauno (Lietuva) deginimo jėgainių apylinkėse esama nuolatinių organinių teršalų (NOT).

Atliekant tyrimą buvo taikomas biologinio tyrimo metodas – tam tikras analitinis metodas, padedantis nustatyti tiriamų medžiagų koncentraciją arba poveikio gyvūnams, augalams, gyvoms ląstelėms ar audiniams stiprumą. Šiuo konkrečiu atveju tyrimui vietovėse aplink deginimo jėgaines kruopščiai rinkta tiriamoji medžiaga iš biologinių pavyzdžių, tokių kaip kiemuose auginamų vištų kiaušiniai, pušų spygliai ir samanos.

Tyrime įspėjama apie dabartinės atliekų deginimo strategijos keliamus pavojus žmonių sveikatai ir pabrėžiama, kad ji yra nesuderinama su ES nulinės taršos darbotvarke.

Apibendrinant, štai kas buvo nustatyta:

  • daugumoje tirtų kiaušinių viršytos Direktyvoje 2013/711/ES nustatytos maisto saugos ribos;
  • didelėje procentinėje dalyje kiaušinių viršytas saugaus jų vartojimo lygis. Jeigu tie kiaušiniai būtų skirti komercinei prekybai, jie turėtų būti pašalinti iš rinkos;
  • atlikus augalų, pušų spyglių ir samanų analizę, atliekų deginimo jėgainių apylinkėse taip pat nustatytas aukštas dioksinų lygis. Tai reiškia, jog esama rizikos, kad šalia gyvenantys žmonės patiria neigiamą poveikį, jeigu tose vietovėse augina vartojimui skirtas daržoves.

Šio biologinio stebėjimo tyrimo rezultatai yra įspėjamasis signalas apie aplinkos taršą įvairiomis toksinėmis medžiagomis, tokiomis kaip dioksinai (PCDD/F), PCBs, PAHs ir PFAS. Visos šios toksinės medžiagos neigiamai veikia žmogaus sveikatą ir aplinką.

Domantas Tracevičius, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ direktorius: „matome, kad reikalingas skubus ir atidus deginimo jėgainių poveikio įvertinimas žmonių sveikatai. Dabartiniai dioksinų stebėjimai, kuriuos kelis kartus per metus trumpam periodui užsako patys deginimo jėgainių operatoriai, yra nepakankami ir nepatikimi. Nemaža dalis Kauno gyventojų gali būti pavojuje“.

Tyrimo rekomendacijos:

  • užtikrinti, kad biologinio stebėjimo tyrimai būtų privalomi visiems Europoje veikiantiems atliekų deginimo įrenginiams;
  • paskelbti moratoriumą visiems naujiems atliekų deginimo projektams ir pradėti rengti dabar veikiančių uždarymo planus;
  • skatinti ir finansuoti žiedines, sveikas ir tvarias atliekų deginimo alternatyvas.

Šis tyrimas yra visos Europos biologinio stebėjimo mokslinių tyrimų projekto, susijusio su NOT išmetimu deginant atliekas, dalis. Nyderlanduose įsikūrusi organizacija „ToxicoWatch Foundation“ šiame tyrime dalyvauja kaip mokslinis partneris kartu su trimis aplinkosaugos organizacijomis – „Ecologistas en Acción“ Ispanijoje, „Žiedinė ekonomika“ Lietuvoje ir „Hnutí DUHA“ („Žemės draugai“) Čekijoje, kurias koordinuoja organizacija „Zero Waste Europe“.

Teritorijos aplink Kauno kogeneracinę jėgainę tyrimas pasiekiamas čia: http://www.circulareconomy.lt/tyrimas.pdf