Linkėjimai iš Australijos

Australijos sostinėje, Kanberoje, atliekų deginimas yra oficialiai uždraustas! Taip padaryta po to kai gyventojai pareiškė nepasitenkinimą tokia atliekų tvarkymo technologija.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” sveikina tokį Australijos sostinės žingsnį ir tikisi, kad Lietuva iš jo pasimokys!