Gyvsidabrio išmetimai iš atliekų deginimo įrenginių

Daugelis žmonių vis dar sieja gyvsidabrį su termometrais ir dauguma taip pat žino, kad jis yra toksiškas. Dėl savo toksiškumo gyvsidabris Europoje vis mažiau naudojamas gaminiuose, tačiau jo vis dar yra ore, vandenyje, dirvožemyje ir ekosistemose. Gyvsidabrio natūraliai yra aplinkoje, bet paprastai jis saugiai glūdi mineralinėse medžiagose ir nekelia didesnės rizikos. Problema kyla dėl žmogaus[…]

Vokietija nuo 2024 m. apmokestina CO2 iš atliekų deginimo

Naujasis nacionalinis CO2 mokestis, skirtas Vokietijos atliekų tvarkymo rinkai, įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d. Atliekų deginimo metu išmetamiems teršalams bus taikomas CO2 mokestis, kuris 2024 m. sieks 40 EUR/t, o 2025 m. padidės iki 50 EUR/t. CO2 mokestis, kurį moka atliekų deginimo įmonė, mokamas papildomai prie esamo atliekų deginimo mokesčio. Naujasis mokestis bus[…]

Geriausi prieinami gamybos būdai atliekų deginime

Atliekų deginimas yra netvari veikla, kuri tiesiogiai prieštarauja žiedinei ekonomikai. Taip pat deginant atliekas susidaro didžiuliai kiekiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir toksinių medžiagų, tokių kaip dioksinai ir furanai, kurios gali padaryti didžiulį neigiamą poveikį sveikatai. Prieš beveik 4 metus Europos Sąjungoje buvo priimti nauji atliekų deginimo įrenginių išmetimų stebėjimo ir efektyvumo standartai, kurie padėtų[…]

Atliekų tvarkymo sistemos pertvarka

Ką reikia padaryti, kad Lietuvos atliekų tvarkymo sistema pradėtų veikti? Mokytis iš tų, pas kuriuos pertvarkos padarytos ir sistema veikia. Vienas iš tokių pavyzdžių – Katalonijos regionas. Ispanijoje, kaip šalyje, prieš kelis dešimtmečius nebuvo nacionalinio sąvartyno mokesčio, bet Ispanijos atliekų tvarkymo įstatymas suteikė regionams autonomiją taikyti ekonomines priemones, siekiant paskatinti atliekų prevenciją ir atskirą surinkimą.[…]

Naujas atliekų deginimo mokestis Airijoje

Nuo rūgsėjo atsikratyti mišriomis komunalinėmis ir komercinėmis atliekomis Airijoje taps brangiau, nes įsigalios papildomas 10 eurų už toną mokestis. Atliekoms patenkant į sąvartyną, bus taikomas 85 eurų mokestis už toną, vietoje buvusių 75 eurų. Atliekoms patenkant į deginimo jėgainę ar mechininio biologinio apdorojimo įrenginius būtų taikomas 10 eurų tonai mokestis. Airijos aplinkos apsaugos agentūra skelbia[…]