Naujas ES įstatymas – daugiau galimybių žiedinės ekonomikos vystymui agrokultūros sektoriuje

Trąšos yra neatskiriama kasdieninio maisto auginimo dalis užtikrinanti maisto tiekimą milijardams žmonių visame pasaulyje. Europos Sąjungoje pagaminamos trąšos sudaro apie 9% visos pasaulio produkcijos, o vien tik praėjusiais metais bendrijoje suvartojamų azoto trąšų kiekis siekė daugiau nei 10 milijonų tonų (EUROSTAT). Tai tik įrodo, jog ekologiškas trąšų naudojimas agrokultūros plėtojimui Europoje yra būtinas.

2019 birželio 5d. Europos Komisija patvirtino ir išleido naują įstatymą – Regulation (EU) 2019/1009, skirtą CE ženklu pažymėtiems trąšų produktams. Įgijus sertifikuotą CE prekės ženklą, gamintojai galės laisvai prekiauti įvairiais organinių trąšų produktais visose ES valstybėse narėse be jokių papildomų ekonominių ir aplinkosauginių suvaržymų. Organinės trąšos, palyginti su sintetinėmis trąšomis, yra žymiai naudingesnės aplinkai dėl mažesnės dirvožemio ir vandens taršos. Pagrindinis naujos reformos tikslas – atnaujinti dar 2003 metais išleistą CE ženklu pažymėtų trąšų reguliavimo įstatymą, kuris buvo suinteresuotas į sintetinių ir cheminių trąšų gamybą. Šiuo metu, nauja reforma yra pereinamajame etape ir turėtų įsigalioti 2022-iais metais.

Naujasis įstatymas ne tik papildė perdirbtų ir organinių žaliavų sąrašą, skirtą ekologiškai naudingų trąšų gamybai, bet ir aptarė kaip tokios žaliavos galėtų būti integruotos į tolimesnį darnios agrokultūros vystymą Europos Sąjungoje. Šis įstatymas yra itin svarbus žingsnis žiedinės ekonomikos skatinimui įtraukiant maisto pramonės, bendrinių miesto atliekų ir kitų bio-atliekų naudojimą organinių trąšų gamyboje. Nors
organinių atliekų panaudojimas trąšų gamyboje yra diskutuojamas jau ganėtinai ilgai, naujasis įstatymas užtikrins, jog tokia veiklų būtų teisėtai legali ir ekonomiškai skatinama Europos Sąjungoje. ES institucijos kviečia trąšų gamybos kompanijas išnaudoti miestuose esančias maisto ir kitas atliekas, kurios gali būti naudojamos kaip žaliava kitų produktų gamyboje bei integruoti kūrybingus fizinio apdirbimo būdus pasiekti šiam tikslui.

Vadinasi, daugelis paprastai nenaudojamų ir dažnai išmetamų biologinių bei kitų atliekų galėtų būti ‘prikeltos’ naujam gyvenimui ir panaudotos geriems tikslams. Tokiu būdu, Europos Komisija siekia sumažinti atliekų laikymo problemą ir pasiekti maksimalų gamtinių resursų, maistinių medžiagų bei kitų išteklių panaudojimą. Kadangi organinės atliekos pasižymi didele fosforo, azoto ir kalio koncentracija, šios gali būti perdirbtos ne tik vietinio komposto gamybai, bet ir išnaudojamos didesnės apimties trąšų gamyboje pritaikant šiuolaikines žaliavų apdirbimo technologijas.

Kartu su šiuo įstatymu, Europos Komisija sugriežtino ekologinius ir kitus saugumo reikalavimus CE ženklu pažymėtiems produktams užtikrinant, jog tolimesnis maisto pramonės vystymas nebūtų kenksmingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Vienas iš tokių apribojimų yra kadmio ir kitų nuodingų metalų kocentracijos apribojimas trašų produktuose. Kadmio koncentracija apribota iki 60 mg/kg.

Keletas kitų teigiamų pokyčių Europos Sąjungoje, kuriuos sieks paskatinti naujas įstatymas:

• Sudaryti geresnes sąlygas plataus masto perdirbtų atliekų ir kitų organinių žaliavų panaudojimui trąšų gamyboje;
• Sumažinti priklausomumą nuo įvežtinių pirminių žaliavų vartojimo;
• Skatinti inovatyvų ir aplinkai nekenksmingą žemdirbystės vystymą regione;
• Pagerinti trąšų kokybę, jų vartojimo skaidrumą ir sumažinti tarpvalstybinio transportavimo išlaidas;
• Sustiprinti vartotojų pasitikėjimą užtikrinant saugų antrinių žaliavų panaudojimą trąšų pramonėje;
• Užtikrinti ekologišką trąšų tiekimą valstybėse narėse siekiant pagerinti regioninę maisto apsaugos sistemą;

Naują įstatymų rinkinį galite rasti čia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:170:FULL&from=LT