Olandijos valstybės žiedinės ekonomikos strategija 2050

Kai kurios valstybės labai atsakingai žiūri į ateitį ir siekia, kad jos kuo mažiau darytų neigiamo poveikio aplinkai. Viena iš tokių valstybių yra Olandija, kuri yra išsikėlusi ambicingus tikslus pereiti į žiedinės ekonomikos modelį 2050 metais.

 

Prioritetinės sritys:

 

  • Biomasė ir maistas. Biomasė yra viena esminių žaliavų žiedinei ekonomikai. Ji naudojama kaip maistas ir pašaras taip pat įvairių produktų tokių kaip tekstilės, popierius, cheminės medžiagos ir energija gamybai. Didesnis biomasės naudojimas leidžia sumažinti CO2 išmetimus ir padaryti ekonomiką reikšmingai žalesnę.

 

  • Plastikai. Pasaulinis plastikų panaudojimas išaugo daugiau nei 20 kartų per pastaruosius 50 metų. Ir planuojama, kad artimiausiai 20 metų jis padidės dvigubai. Pasauliniu mastu apie 300 mln. tonų plastikų yra pagaminama kasmet, iš kurių apie 20 % Europoje. Dauguma plastikų yra sunaudojama pakuotėms: Europoje tai siekia apie 40 %. Tuo pat metu, vis daugiau biologinių ir kompostuojamų plastikų patenka į rinką kaip alternatyva plastikams pagamintiems iš naftos. Tikslas yra naudoti tik atsinaujinantį (perdirbą arba bio) plastiką iki 2050. Tai labai reikšmingai priklauso ir nuo perdirbto plastiko kokybės.

 

  • Gamybos pramonė. Vis daugiau ir daugiau produktų yra pagaminama, ypač tokiuose sektoriuose kaip elektronika, mašinos ir automobiliai. Tai reiškia, kad vis daugiau žaliavų yra sunaudojama. Jų išgavimas ir apdorojimas sukuria problemas aplinkai, klimatui ir tvarumui. Tuo pačiu žaliavų vis labiau mažėja ir jų kokybė prastėja. Dalis iš jų yra valstybėse kur vyksta įvairūs ginkluoti konfliktai. Olandijos vyriausybė nori, kad verslo bendruomenė būtų susipažinusi su šiomis problemomis ir iki 2050 metų dauguma kritinių medžiagų būtų antrą kart panaudojamos arba perdirbamos, įskaitant tokias medžiagas kaip ‘retieji’ metalai. Antrinis panaudojimas reikškia, kad produktas naudojamas vėl tai pačiai paskirčiai. Pavyzdžiui, naudojant panaudotas dalis naujuose automobiliuose. Perdirbimas reiškia, kad panaudotos medžiagos perdirbamos į naujas medžiagas, Pavyzdžiui, perdirbant panaudoto plastiko granulės į naujus plastiko produktus.

 

  • Statybų sektorius. Naudoja apie 50 % visų žaliavų, 40 % visos energijos ir 30 % viso vandens. Taip pat net apie 40 % visų atliekų Olandijoje sudaro statybos atliekos. Šis sektorius atsakingas už maždaug 35 % visų CO2 emisijų. Dėl to būtina padidinti pastangas taupyti energiją ir sumažinti emisijas. Yra daugybė būdų efektyviau panaudoti žaliavas ir sumažinti atliekas. Iki 2050 metų statiniai ir kitos konstrukcijos privalės būti statomos, naudojamos, išlaikomos ir nugriaunamos tvariai. Pastatai privalės būti energetiškai neutralūs ir pagaminti iš tvarių medžiagų.

 

  • Vartotojų prekės. Išmestos vartotojų prekės jau dabar yra didele dalimi atskiriamos ir perdirbamos Olandijoje. Bet apie pusė jų vis dar yra sudeginama arba šalinama sąvartynuose: 80 % atliekų Olandijoje (kas sudaro apie 8 mln. tonų) išmeta gyventojai ir verslai. Vyriausybė nori, kad visos vartotojų prekės būtų tvarios ir pagamintos iš visiems prieinamų žaliavų iki 2050 metų. Išmesti produktai turėtų būti panaudojami dar kartą arba perdirbami į kitus produktus. Neturėtų likti atliekų.

 

Tikiuosi, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė bei Seimas pasimokys iš kitų valstybių, kurios galvoja apie rytojų ir būtinybę išsaugoti gamtą ateities kartoms!