PVM lengvata padidintų gaminančių vartotojų skaičių

Lietuvoje yra beprecedentė atsinaujinančios energetikos plėtrai reikalingų prisijungimo prie elektros tinklų rezervacijų dinamika, kurią turėtų sekti ir pati didėjanti elektros iš atsinaujinančių šaltinių (saulės ir vėjo). Energetikos ministerija paruošė nutarimo “dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų atsinaujinančiųs energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumo teritorijoje nustatymo” projektą. Jame nurodoma, kad laisvo elektros energetikos sistemos pralaidumai saulės šviesos energijos elektrinėms sudaro 1,4 GW leistinos generuoti galios, vėjo elektrinėms – 0,57 GW leistinos generuoti galios. Tos galios yra paskirstomos:

 • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir (ar) piliečių energetikos bendrijoms – 0,40 GW leistinos generuoti galios rezervuojama saulės šviesos energijos elektrinėms ir 0,20 GW leistinos generuoti galios rezervuojama vėjo elektrinėms;
 • fiziniams asmenims (gaminantiems vartotojams) – 0,45 GW leistinos generuoti galios rezervuojama saulės šviesos energijos elektrinėms ir 0,05 GW leistinos generuoti galios rezervuojama vėjo elektrinėms;
 • juridiniams asmenims (gaminantiems vartotojams) – 0,55 GW leistinos generuoti galios rezervuojama saulės šviesos energijos elektrinėms ir 0,32 GW leistinos generuoti galios rezervuojama vėjo elektrinėms.

Kaip paskatinti, kad atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir gaminančių vartotojų atsirastų kuo daugiau? Vienas iš jų – APVA teikiama subsidija už įsirengiamas saulės elektrines. Paskutinis energetikos ministerijos sprendimas suteikti paramą 10,7 tūkst. gyventojų patekusių į rezervinį sąrašą (iki 10 kW ir iki 323 eurų 1 kW). Kitas būdas būtų sumažinti modulių kainas rinkoje ir tai gali būti padaryta per PVM lengvatas (nuo 2022 balandžio leidžiama pagal direktyvą 2022/542). Paskutinė šalis sumažinusi PVM nuo 19 % iki 5 % yra Rumunija.

Visas sąrašas ES šalių taikančių PVM lengvatas:

 • Belgijoje 6 % saulės moduliams ir šilumos siurbliams (iki 2023 gruodžio 31).
 • Kroatijoje 0 % tiekimas ir įrengimas saulės modulių privačiuose bei viešuose pastatuose.
 • Prancūzijoje 10 % saulės moduliams (iki 3 kWp).
 • Lenkijoje 8 % saulės moduliams (iki 50 kWp).
 • Graikijoje 6 % saulės moduliams ir šilumos siurbliams.
 • Nyderlanduose 0 % saulės moduliams ir jų įrenginimui.
 • Portugalijoje 6 % saulės moduliams ir kolektoriams.
 • Rumunijoje 5 % saulės moduliams.
 • Vokietijoje 0 % saulės moduliams ir šilumos siurbliams (iki 30 kW).

Papildomai, Jungtinėje Karalystėje taikomas 0 % PVM tarifas saulės moduliams ir šilumos siurbliams. Taip pat PVM lengvatos svarstomos Airijoje ir Liuksemburge.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Lietuvos vyriausybę pradėti taikyti lengvatinį PVM tarifą saulės moduliams Lietuvoje.