Sąvartyno mokestis ir deginimo mokestis

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetas šį trečiadienį (Gruodžio 12 d.) svarstys mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame yra numatomas mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekoms didinimas:

Sąvartyne šalinamų atliekų rūšis Mokesčio tarifai, Eur/t faktiškai pašalintų atliekų
2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. nuo 2020 m.
1. Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas 3 3 5 5 27,51
2. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos 7,24 13,03 18,83 24,62 30,41
3. Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos 47,79 53,58 59,37 65,16 70,96

VšĮ “Žiedinė ekonomika” pilnai palaiko tokį mokesčio didinimą ir siūlytų jį 2020 metais pakelti iki 50 EUR/t nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamoms atliekoms, nes, remiantis ilgamete kitų šalių patirtimi, sąvartyno mokestis yra efektyvi priemonė nukreipiant atliekų srautus nuo sąvartyno.

Tačiau, toks sąvartyno mokesčio kėlimas turėtų būti lydimas ir atitinkamo deginimo mokesčio įvedimo, kuris rinkoje esančias įvairias atliekas nukreiptų į perdirbimą, o ne deginimą!

Galimi scenarijai:

  1. Kuomet didinamas tik sąvartyno mokestis:

      2. Kuomet didinamas sąvartyno mokestis ir įvedamas deginimo mokestis:

Remiantis Europos atliekų deginimo jėgainių konfederacijos duomenimis, deginimo mokesčiai jau dabar yra:

Šalis Deginimo mokestis, EUR/t
Austrija 8
Belgija 5.73 (privatiems deginimo įrenginiams)

8.18 (viešiems deginimo įrenginiams)

Danija mokestis už energijos gamybą iš atliekų: apie 44.0 (priklauso nuo iškastinio kuro sudėties)
Ispanija Katalonijoje: 5.60 arba 16.50 (jeigu bioskaidžios atliekos nėra surenkamos atskirai)
Liuksemburgas 96.0
Portugalija 1.2
Prancūzija 15.0

Nemaitinkime deginimo įrenginių, o nukreipkime atliekas į perdirbimą – taip priartėdami prie žiedinės ekonomikos!