Spartesnio vystymo teritorijos

Vėjo energetikos parkai dažnai yra vystomi sąlyginai ilgą laikotarpį (gali trukti nuo kelių iki penketo ir daugiau metų). Toks sistemos lėtumas turi didžiulį neigiamą poveikį – toliau naudojamas iškastinis kuras (su milžinišku šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu) bei išsilaiko aukšta elektros energijos kaina (dabartinė iškastinį kurą naudojančių elektrinių savikaina yra gerokai didesnė nei saulės ar vėjo). Tad viena iš priemonių tokiai situacijai keisti yra spartesnio vystymo teritorijos.

Spartesnio vystymo teritorijos (acceleration areas arba go-to areas), tai tokios teritorijos, kuriose leidimo procedūros yra trumpesnės dėl mažesnių aplinkosauginių rizikų. Pavyzdys galėtų būti pramoninės zonos, šalia kurių nėra gyvenviečių ar viešos paskirties pastatų. Europos Sąjungos institucijos palaiko tokių teritorijų atsiradimą kiekvienoje ES valstybėje. Dalis ES šalių jau pradėjo tai įgyvendinti.

Vokietijoje 2022 m. vasarą buvo priimtas antžeminių vėjo jėgainių įstatymas, kuriuo siekiama iki 2026 m. 2,2 % šalies teritorijos paskirti vėjo energetikai. Šiuo metu tam paskirta apie 0,8 % teritorijos, iš kurios tik 0,5 % vyksta elektros energijos gamyba. Su naujo įstatymo priėmimu, tikimasi nuo 2025 m. kasmet 10 GW didinti vėjo jėgainių įrengtąją galią. Įstatymas įsigaliojo 2023 m. vasario 1 d. ir dalis Vokietijos regionų (žemių) jau pateikė preliminarius vėjo energetikai palankaus vystymo žemėlapius.

Viršuje Žemutinės Saksonijos žemėlapis, kuriame išskirta 7,2 % teritorijos, kurioje maža rizika gamtai ir saugomoms rūšims, suskirstytos pagal galimybes vystyti vėjo energetiką (KRW 1 – 100 %, KRW 2 – 80 %, KRW 3 – 60 %, KRW 4 – 20 %, KRW 5 – %, likusi netinkama). Artimiausiu metu, kartu su vietos savivaldybėmis bus toliau atrenkamos teritorijos, kurios sudarytų ne daugiau nei 2,2 %. Detalius kiekvienos savivaldybės žemėlapius galima pamatyti spaudžiant ant regiono žemėlapio (čia). Pavyzdys, Hanoverio regionas:

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia energetikos ministeriją kartu su aplinkos ministerija išskirti spartesnio vystymo teritorijas, kuriose būtų minimalios rizikos biologinei įvairovei, greitesniam vėjo jėgainių statybos leidimų išdavimui.