ToxicoWatch pristato Kauno kogeneracinės jėgainės biologinio stebėjimo rezultatus

Abel Arkenbout pristato Kauno kogeneracinės jėgainės biologinio stebėjimo rezultatus.