UK: perdirbimas leistų atsisakyti 20 atliekų deginimo įrenginių

Didžiosios Britanijos Nacionalinė infrastruktūros komisija (NIK) paskelbė, kad aktyvūs veiksmai padidinti atliekų perdirbimo lygį ir visuotinis maisto atliekų surinkimas leistų atsisakyti 20 atliekų deginimo įrenginių. 

Skyriuje apie perėjimą prie mažo anglies pėdsako energijos, NIK siūlo atsisakyti atliekų deginimo įrenginių ir pereiti prie didesnio perdirbimo, ypatingai plastikų ir maisto atliekų. 

Atliktos visuomenės apklausos parodė, kad 50 % žmonių sutiktų mokėti £30 per metus už labiau perdirbamą pakuotę ir 79% – pasirengę rūšiuoti maisto atliekas. 

NIK praneša, kad progresas yra lėtas, dėl to, kad visuomenei dabartinė sistema yra “per daug komplikuota”. 

Aukštesni perdirbimo rodikliai, ypatingai plastiko, leistų 2020-2050 sutaupyti £6.2 milijardo nestatant atliekų deginimo įrenginių ir tuo pačiu ženkliai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. 

NIK kviečia pasiekti 65% komunaliniu atliekų perdirbimo lygį bei 75% plastiko pakuotės. 2025 turėtų būti atskiro maisto ir virtuvės atliekų surinkimas bei sunkiai perdirbamom plastiko naudojimo apribojimai. Prekės taip pat turėtų būti aiškiai pažymėtos: perdirbamos ar ne. 

Įvertinimas praneša, kad atliekų deginimo įrenginiai yra tinkamas pasirinkimas tik tuomet kai kitos alternatyvos – šalinimas sąvartyne ir iškastinio energijos šaltiniai. Ir papildo, kad kai kuriems atliekų srautams, ypatingai maisto ir plastiko atliekoms, yra pigesnės alternatyvos.

Maisto atliekos gali būti apdorojamos anaerobiškai ar kompostuojamos už labai mažą kapitalo kainą lyginant su deginimo. Vyriausybės prioritetas turėtų būti sumažinti nereikalingos pakuotės ir vienkartinio plastiko kiekius su aiškiai iš komunikuoti laikotarpiu kuomet bus visiškai atsisakoma sunkiai perdirbamų medžiagų. Taip pat vyriausybė turėtų padėti savivaldybėms įgyvendinti atskiro atliekų surinkimo schemas. 

VšĮ Žiedinė ekonomika tikisi, kad šios racionalios rekomendacijos pasieks ir Lietuvos valdžios ausis.