Vartotojų apsauga liberalizuojant elektros rinką

Elektros rinkos liberalizacija jau yra įvykdyta daugybėje ES šalių. Nuo 2020 m. ji pradėta Lietuvoje. Tuomet tiekėjus turėjo pasirinkti visi vartotojai, kurie naudoja daugiau elektros nei 5000 kWh per metus. Antras liberalizacijos buvo pabaigtas šių metų liepos 1 d., kuomet elektros tiekėjus turėjo pasirinkti vartojantys daugiau nei 1000 kWh per metus.

Deja, dėl staigaus iškastinių žaliavų poreikio didėjimo pokarantininiu laikotarpiu labai stipriai išaugo iškastinio kuro (naftos, dujų, anglių) kainos. Tai lėmė ir padidėjusias elektros energijos kainas Lietuvos vartotojams, tiek fiziniams, tiek juridiniams. Viskas būtų gerai, deja, prasidėjo fiksuotų sutarčių nutraukimai ir įmonių bankrotai:

Ar turėtų būti vykdomas trečiasis liberalizavimo etapas, kuomet elektros tiekėją turėtų pasirinkti visi likę vartotojai? Ne. Bent jau iki tol, kol rizikos vartotojams bus sumažintos iki minimumo. Tai būtų galima pasiekti:

  1. Standartizuojamos sutartys. Elektra ne voveruškos ir yra absoliučiai vienodas produktas kiekvienoje rozetėje. Tai sutartys tą turi atspindėti. Vieninteliai skirtumai: iš atsinaujinančių išteklių ar ne, kaina, trukmė ir kiekis (jeigu aktualu).
  2. Mažiausiai 80 % pagal sutartimi planuojamo tiekti elektros kiekio privalo būti užtikrinta. Tai elektros tiekėjai gali padaryti dviem būdais – pasirašydami PPA (power purchase agreements – elektros pirkimo sutartis) su tiekėjais bei perkami futures (ateities elektros) sandoriai.

Esant tokioms sąlygoms, elektros energijos kainų svyravimas būtų labiau prognozuojamas, o vartotojai garantuoti dėl elektros tiekimo.

Geriausias vaistas nuo aukštų elektros kainų yra nuosava elektra iš atsinaujinančių išteklių. Tai pasiekti galima:

  • Plečiant finansavimo apimtis gaminantiems vartotojams;
  • Suteikiant galimybes ant stogų gamintis elektros energiją ir ja dalintis daugiabučių gyventojams;
  • Pradedant atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų finansavimą.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia sprendimų priėmėjus apsaugoti vartotojus nuo elektros tiekimo sutarčių nutraukimo ir skatinti vartotojus pačius tapti elektros iš atsinaujinančių išteklių gamintojais.