Nerimą keliantys atliekų deginimo išmetimų rezultatai iš Belgijos

2019 m. Beringeno miestas Belgijoje užsakė nevyriausybinę organizaciją Toxico Watch atlikti biologinius dioksinų (PCDD/F) ir į dioksinus panašių PCB (dl-PCB) medžiagų stebėjimus šalia miesto įsikūrusioje Bionerga atliekų deginimo jėgainėje. Pilnu pajėgumų atliekų deginimo įrenginiai pradėjo veikti 2020 m. Verta pažymėti, kad pirmieji stebėjimų mėginiai paimti dar 2019 m., prieš Bionerga pradedant darbą ir yra taip vadinami “nuliniai matavimai”.

Tyrimui Toxico Watch surinko kiaušinius iš 8 namų ūkių, kurie yra įsikūrę prie atliekų deginimo jėgainės. Kiaušiniuose buvo nustatinėjami dioksinų ir į dioksinus panašių medžiagų lygiai. 2021 m. buvo paimti antri mėginiai, kuriuose naudojant DR CALUX metodą aptikta, kad visose lokacijose bendras dioksinų (PCDD/F/dl-PCB) lygis gerokai viršija 3.3 pg BEQ/g. Tai reiškia, kad yra reikalingi papildomi cheminiai tyrimai remiantis ES 709/2014 reglamentu.

Patį tyrimą (olandų kalba) galima atsisiųsti čia.

Esminiai rezultatai:

  • 50 % tirtų kiaušinių neatitinka ES dioksinų standartų (šiais kiaušiniais būtų draudžiama prekiauti).
  • Kuo arčiau deginimo jėgainės, tuo didesnis dioksinų lygis aptinkamas.
  • Stebėjimai atlikti su “Bergerhoff” matavimo prietaisu, kuris surenka dulkes, buvo aptikas padidėjęs dioksinų lygis pradedant ir baigiant atliekų deginimo procesą.
  • Heptachlorodibenzofuranas (HpCDF1) ir Octachlorodibenzo-p-dioksinas (OCDD), su nebaigtu degimo procesu siejami junginiai, yra pagrindiniai junginiai aptinkami Bionerga atliekų deginimo jėgainėje – jie taip pat buvo aptikti ir kiaušiniuose.
  • Keturiose lokacijose užregistruotas reikšmingai padidėjęs heptachlorodibenzofuranų (HpCDF1) lygis.
  •  Trijose lokacijose Octachlorodibenzo-p-dioksinas (OCDD) padidėjo daugiau nei 100 %.
  • Vienoje lokacijoje dl-PCB lygis padidėjo daugiau nei 14 kartų – dėl ko reikia pradėti platesnius tyrimus ateityje.

Tai reiškia, kad užfiksuotas dioksinų padidėjimas vištų kiaušiniuose yra stiprus signalas pradėti išsamius tyrimus dėl atliekų deginimo jėgainių išmetimų ir jų poveikio žmonėms, gyvūnams bei visiems gyviems organizmams aplink deginimo jėgaines.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia aplinkos ministeriją pradėti išsamius biologinio stebėjimo tyrimus aplink deginimo jėgaines bei sugriežtinti dabar galiojančius aplinkosauginius atliekų deginimo standartus.