Visi nauji pastatai su saulės elektrinėmis?

ES reguliavimas susijęs su aplinkosauga yra atnešęs labai didelius teigiamus pokyčius Lietuvoje. 2010 m. priimta ES direktyva, kuria siekiama sumažinti poveikį gamtai ir mažinti energetinę priklausomybę įpareigojo valstybes nares užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės nulinės energijos. Šiam reikalavimui įgyvendinti Lietuva numatė, kad nuo 2014 m. statomų namų energinė klasė būtų ne žemesnė nei B, nuo 2016 m. – A, nuo 2018 m. – A+, o nuo 2021 m. – A++. Sutaupyta energija – pati žaliausia, nes jos nereikia gaminti.

Kita pastatų sritis, kurioje Lietuvos gyventojai gali prisidėti prie kovos su klimato kaita ir energetinės nepriklausomybės – saulės elektrinės turėjimas ant stogo. Tūkstančiai gyventojų pasinaudojo APVA teikiama parama (2022 m. numatyti keli kvietimai saulės elektrinėms įsirengti) ir pasistatė saulės elektrines. Daugiabučiuose situacija yra kiek sudėtingesnė, bet nuo 2020 m. pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) progamą įsigaliojo naujas reikalavimas. Pagal jį, jei atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo plotas daugiau kaip 1500 m², projekte turi būti numatyta įrengti saulės šviesos energijos elektrinę bendrosioms pastato reikmėms, išskyrus tuos atvejus, kai elektrinei įrengti nėra techninių galimybių. Tai yra žingsnis į priekį, tačiau daugiabučių namų bendrosios elektros vartojimas yra labai nedidelis, vidutiniškai siekiantis kelis tūkstančius kilovatvalandžių per metus.

Visai kitokia situacija būtų, jeigu visi nauji ir atnaujinami (modernizuojami) pastatai privalomai turėtų pastatyti saulės jėgainę (ne mažesnę nei tam tikros galios pagal namo tipą ir gyventojų skaičių) ant stogo (tik tam esant techninėms galimybėms). Dalis Europos Sąjungos valstybių tokius sprendimus jau priėmė:

  • Ispanijoje nuo 2006 m. visi nauji arba atnaujinami pastatai privalo turėti saulės baterijas.
  • Prancūzijoje nuo 2015 m. visi nauji komercinėse zonose pastatyti pastatai privalo turėti saulės jėgaines arba žaliuosius stogus.
  • Vokietijos Baden-Wurtengen žemėje nuo 2022 m. visi ne gyvenamieji pastatai privalo turėti saulės elektrines ant stogų.
  • Hamburgo mieste nuo 2023 m. visi nauji pastatai privalo turėti saulės elektrines ant stogų.
  • Berlyno mieste nuo 2023 m. visi nauji ir renovuojami pastatai privalo turėti saulės elektrines ant stogų. Reikalavimas galioja pastatams su panaudojamu stogo plotu ne mažesniu nei 50 kv. m. Fotovoltinės sistemos turi uždengti bent 30 % tinkamo panaudoti ploto. Suteikiama galimybė pasirinkti alternatyvą: minimalus fotovoltinės sistemos galingumas turi sudaryti 2 kW dviem butams, 3 kW – nuo 3 iki 5 butų, 6 kW – nuo 6 iki 10 butų.

Padarius saulės elektrines privalomas ant stogų ES mastu, būtų galima sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį maždaug 7 mln. tonų CO2 kasmet. Tai sudarytų kiek mažiau nei pusę visų Lietuvos ŠESD.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR vyriausybę žengti drąsius žingsius kovoje su klimato kaita ir padaryti privalomas saulės elektrines ant visų naujų bei atnaujinamų (modernizuojamų) namų stogų.