VšĮ “Žiedinė ekonomika” ir Susivienijimas ŽALI.LT kviečia skatinti maisto aukojimą

 

 

VšĮ “Žiedinė ekonomika” ir Susivienijimas ŽALI.LT kviečia Aplinkos Ministeriją keisti atliekų tvarkymo taisykles, kurios, remiantis kitų šalių gerąja patirtimi, reikšmingai padidintų maisto produktų aukojimą nepasiturintiems gyventojams.

Atliekų tvarkymo hierarchija1 yra ES politikos ir teisės pagrindas bei raktas perėjimui į žiedinę ekonomiką. Jos tikslas yra sukurti prioritetus2, kuriais būtų kiek įmanoma sumažinamas neigiamas poveikis aplinkai bei optimizuojamas resursų iš atliekų valdymas. Daugiau nei 50 nevyriausybinių organizacijų pasisako už maisto atliekų tvarkymo hierarchijos įvedimą3. Didesni maisto aukojimo mąstai padėtų užtikrinti geresnę mitybą 21,9 %4 Lietuvos gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos.

Prancūzijoje jau kelis metus veikia įstatymas5 nukreiptas prieš maisto atliekas. Pasak vieno iš autorių, maisto atliekų aukojimas padidėjo daugiau nei 10 %6. Taip pat, šis įstatymas paskatino startuolių steigimąsi7 padedančių spręsti maisto aukojimo problemas.

Nuo 2018 sausio 1 d. Čekijoje įsigaliojo panašus įstatymas8, įpareigojantis maisto produktų prekybos centrus, didesnius nei 400 m2, neatlygintinai paaukoti maisto produktus, su pasibaigusiu galiojimo laiku, bet tinkamus vartoti, ne pelno siekiančioms organizacijoms, kurios užsiima tokių produktų dalinimu ar panaudojimu socialiai pažeidžiamiems žmonėms.

Siūlome:

Pakeisti Lietuvos atliekų tvarkymo taisykles ir įtraukti punktą nurodant aiškią maisto atliekų tvarkymo hierarchiją ir privalomą jos laikymąsi visiems maisto produktų prekybos centras didesniems nei 400 m2. Hierarchiją išdėstant taip:

  1. a) maisto atliekų vengimas;
  2. b) tinkamo žmonių mitybai maisto paaukojimas arba panaudojimas;
  3. c) maisto atliekų atidavimas gyvūnų mitybai;
  4. d) biodujų gamyba ir likutinio substrato kompostavimas;
  5. e) kompostavimas

[1]Kaip išdėstyta Article 4 of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives, OJ L 312, 22.11.2008, p. 3.

[2]http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf

[3]https://www.thisisrubbish.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/EU-food-waste-campaign-Statement-on-Waste-Directive.pdf

[4]https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5273885

[5]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036289&categorieLien=id

[6]http://www.europe1.fr/societe/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-on-a-progresse-3465236

[7]http://www.sudouest.fr/2017/02/22/gaspillage-alimentaire-un-an-apres-la-loi-le-boom-des-solutions-anti-gaspi-3209648-6150.php

[8]https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-110/zneni-20180101