Zero Waste planas savivaldybėms III: reguliacinė aplinka

2017 m. pabaigoje Zero Waste Europe išplatino Zero Waste planą savivaldybėms.

Plane yra pateikiama Europos teisinė aplinka, kurios turi laikytis šalys narės:

Atliekų hierarchija

 • Privalomumas šalims narėms per ekonominius svertus siekti atliekų tvarkymo hierarchijos įgyvendinimo (Lietuvoje tas kol kas nėra įgyvendinama)

Gamintojo atsakomybės principas

 • Pilna finansinė atsakomybė už pakuotės atliekų surinkimo infrastruktūrą, surinkimą, transportavimą bei sutvarkymą
 • Skirtingi mokesčiai už pakuotės tipą atsižvelgiant į surinkimą ir perdirbimą (Lietuvoje tas neužilgo bus įgyvendinta)

Atliekų tvarkymo direktyva

 • 50 % perdirbimas iki 2020, 55% perdirbimas iki 2025, 60% perdirbimas iki 2030, 65% perdirbimas iki 2035
 • Privalomas atskiras bioskaidžių atliekų surinkimas iki 2023 (Lietuvoje nuo 2019 metų privalomas maisto ir virtuvės atliekų surinkimas miestuose, kuriuose daugiau nei 50000 gyv.)
 • Tik atskirai surinktos bioskaidžios atliekos bus užskaitomos kaip perdirbamos nuo 2027 (dabar MBA tvarkymo įrenginiuose stabilizuotos bioskaidžios atliekos taip pat laikomos perdirbtomis)
 • Atskiras pavojingų ir tekstilės atliekų iki 2025

Sąvartyno direktyva

 • Maksimaliai 10 % šalinti sąvartyne iki 2035

Pakuotės ir pakuotės atliekų direktyva

 • Privalomas gamintojo atsakomybės principas
 • Revizija būtinų reikalavimų eko-dizaino kriterijams iki 2020
 • Oxodegraduojantys plastikai nebėra laikomi bio-skaidžiais

 

Pateikiami tikslai jau dabar yra gan lengvai įgyvendinami, tereikia Aplinkos ministerijos ir savivaldybių politikų valios!