Aplinkai draugiška atsinaujinančių išteklių elektros gamyba

Keletas pavyzdžių iš atsinaujinančių išteklių elektros gamybos elektrinių, kurios yra draugiškos aplinkai:

Agrofotovoltikos demonstracinė versija

2020 m. “Enel Green Power” pradėjo naują eksperimentinę agrofotovoltaikos programą, kuria siekiama rasti geriausius ūkininkavimo ir gyvulininkystės fotovoltinių elektrinių integravimo sprendimus, kad jos galėtų veikti kartu su žemės ūkio veikla ir skatintų tvarų žemės naudojimą. Pagal šią programą Europoje įgyvendintos devynios demonstracinės vietos pietinėje Europoje – dvi Graikijoje, penkios Ispanijoje ir dvi Italijoje. Buvo bendradarbiaujama su mokslinių tyrimų partneriais, pramonės, pradedančiųjų įmonių ir nevyriausybinių organizacijų bendruomenėmis, siekiant nustatyti ariamos žemės ir ūkininkavimo veiklos rūšis, kurios gali būti vykdomos kartu su saulės energijos elektrinėmis, nereikalaujant iš esmės keisti elektrinių išplanavimo. Taip būtų sumažinamos išlaidos ir išlaikomas konkurencingumas, kartu skatinant agroekologines praktikas, kuri gali apsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę.

Isera greitkelio saulės parkas

2009 m. 3994 saulės fotovoltiniai moduliai buvo sumontuoti ant garsą sugeriančios užtvaros greitkelio atkarpoje, esančioje Iseros savivaldybėje. Saulės parkas yra 1067 m ilgio ir iki 5,6 m aukščio, saugantis miestelį nuo greitkelio keliamo triukšmo ir kartu gaminantis švarią energiją šiai vietovei. Šis sprendimas leidžia statyti saulės fotovoltines elektrines neužimant naujos žemės. Šio saulės parko galia yra 730 kWp, o per metus vidutiniškai pagaminama apie 750 000 kWh elektros energijos, o tai atitinka daugiau kaip 250 namų ūkių vartojimą.

Saulės parkas Klein Rheide

Baigus eksplotuoti Klein Rheide žvyro karjerus, žemės savininkas ieškojo konstruktyvaus būdo, kaip dar kartą panaudoti savo žemę. Žemės savininkui ir savivaldybei susitarus, šis saulės energijos parkas buvo pastatytas per tris statybos etapus nuo 2015 m. iki 2019 m. Klein Rheide esančiame saulės energijos parke yra keli sprendimai, kaip kartu panaudoti žemę energijos gamybai ir ekstensyviam žemės ūkiui – derinys, kuris gali prisidėti prie biologinės įvairovės skatijimo, jei laikomasi tam tikrų sąlygų. Dėl gero planavimo bei ekstensyvaus žemės ūkio valdymo priemonių, skirtų didinti biologinę įvairovę, Klein Rheide saulės parkas yra vienas iš daugiausiai skirtingų rūšių turinčių saulės parkų Vokietijoje.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia aplinkos, energetikos, susisiekimo bei žemės ūkio ministerijas darbuotis ties aplinkai draugiškais saulės energijos sprendimais.