Bendruomenių energetika Lenkijoje

Bendruomenių energetika yra svarbus veiksnys sprendžiant klimato krizę. Ji gali suteikti žmonėms daugiau galimybių, paskatinti vietos ekonomiką ir atgaivinti bendruomenes. Bendruomenių iniciatyvos atlieka svarbų vaidmenį pereinant prie 100 proc. atsinaujinančios ir tvarios energetikos.

Lenkija neturi stiprių bendruomeninės energetikos tradicijų. Nepaisant to, kad šalyje gyvena apie 38 mln. gyventojų, yra tik kelios dešimtys energijos bendrijų ir energetikos kooperatyvų. Pastaruoju metu padėtis pradėjo keistis. Tą puikiai iliustruoja Lenkijoje visai neseniai net įkurta energetikos kooperatyvų asociacija.

2023 m. į Lenkijos energetikos įstatymą buvo įtrauktos atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendruomenių ir piliečių energetikos bendruomenių sąvokos, tačiau vyriausybė 2019 m. neperkėlė visų Europos Sąjungos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje ir Elektros energijos vidaus rinkos direktyvoje priimtų nuostatų dėl energijos bendrijų. Be to, su didelėmis kliūtimis susiduria Lenkijos energetikos kooperatyvai, kurių veiklą reglamentuoja Atsinaujinančiųjų išteklių energetikos įstatymas ir gerokai pasenęs 1982 m. kooperatyvų įstatymas. Pagal galiojančias taisykles energetikos kooperatyvams neleidžiama parduoti energijos, todėl perteklinė gamyba turi būti tiekiama tik į tinklą. Tuo pačiu kooperatyvai ir bendrijos gali būti steigiami tik kaimo arba kaimo ir miesto vietovėse. Vietos ekspertų vertinimais, tokie teisiniai ribojimai kelia rimtų sunkumų piliečių dalyvavimui energetikos kooperatyvų ir bendrijų veikloje.

Piliečiai, kurdami energetikos kooperatyvą, gali rinktis vieną iš trijų skirtingų teisinių koncepcijų: energetikos kooperatyvą (kuriam savo ruožtu gali būti taikomas kooperatyvų įstatymas arba Atsinaujinančiosios energijos įstatymas), energijos klasterį arba piliečių energetikos bendriją. Šiuo metu Lenkijoje yra priskaičiuojami 33 energetikos kooperatyvai.

Lądek pavyzdys

Lądek-Zdrój mieste 2022 m. vietos valdžia įsteigė energetikos kooperatyvą, kuris savo nariams gamina atsinaujinančią energiją, gerina oro kokybę mieste ir didina vietos gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą. Šiuo metu Lądek energetikos kooperatyvas valdo 1 MW saulės energijos ūkį, kuris tiekia energiją visiems savivaldybės pastatams ir miesto gatvių apšvietimui. Nors kooperatyvo steigėjai yra trys savivaldybės subjektai – Líneko savivaldybė, Líneko komunalinių paslaugų biuras ir vietos kultūros ir poilsio centras, – šiais metais jo nariais galės tapti miestelio ir devynių aplinkinių kaimų gyventojai.

Kooperatyvo pirmininkas Daniel Raczkiewicz skelbia, kad artimiausiais metais planuojama išplėsti elektrinę iki 7,7 MW galios. Taip pat norima gaminti geoterminę šilumą – Lądek yra kurortinis miestelis, o kooperatyvas yra išgręžęs geoterminį gręžinį, tačiau dėl lėšų stygiaus kol kas nepastatė šilumos tinklų.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Energetikos ministeriją, Lietuvos energetikos agentūrą ir VERT mokytis iš Lenkijos pavyzdžių ką daryti kitaip, kad energijos bendrijos, ypač valdomos savivaldybių administracijų, steigtųsi Lietuvoje greičiau.