Energetiniai sodai – atsinaujinančios energijos ir gyventojų sinergija

Atsinaujinanti energetika, ypač vėjo ir saulės, ypatingai svarbi siekiant energetinės nepriklausomybės ir švelninant klimato krizės padarinius. Energijos bendrijos – bendruomenių būdas prisidėti prie energetinės nepriklausomybės tikslų. Jos įgalina gyventojus, gerina vietos ekonomiką, mažina energijos kainas ir stiprina bendruomeniškumą. Olandai žengė vienu žingsniu toliau ir vietoj įprastų energetinių parkų įkūrė energetinius sodus – daugiafunkcines erdves, kuriose[…]

10 energijos bendrijų naudų

10 energijos bendrijų teikiamų naudų Energetikos ministerija yra sudariusi geras sąlygas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms bei piliečių energijos bendrijoms steigtis ir veikti. Kitų ES šalių patirtis rodo, kad energijos bendrijos duoda daug ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės naudos tiek nariams, tiek vietos bendruomenėms. Perėjimui prie žalios ir klimatui neutralios energetikos nepakanka vien technologijų ir rinkų. Būtinas[…]

Energijos bendrijos – vienas iš energetinio skurdo sprendimo būdų

Remiantis Eurostat duomenimis (čia), 2021 m. apie 6,9 % europiečių negalėjo tinkamai apšildyti savo namų. Energetinis skurdas yra daugialypis reiškinys, kurį lemia mažos pajamos, didelės išlaidos energijai ir prastas pastatų energetinis efektyvumas. Keturi esminiai rodikliai kuriais yra stebimas energetinis skurdas:1. įsiskolinimai už komunalines paslaugas;2. mažos absoliučios išlaidos energijai;3. didelė išlaidų energijai dalis pajamose;4. nesugebėjimas išlaikyti[…]