Berlyno stogų birža

Vokietija labai rimtai žiūri į atsinaujinančią energetiką. Tą patvirtina pernai išrinktos valdžios planai pasiekti 80 % atsinaujinančios elektros iki 2030 m. bei paskutinę 2021 metų dieną uždarytos trys atominės jėgainės. Į saulės šviesos elektrą labai atsakingai žiūri ir Berlyno miesto taryba, kuri išsikėlė tikslą, kad iki 2050 m. 25 % sunaudojamos elektros Berlynas pasigamins iš saulės. Viena iš priemonių tokiam tikslui pasiekti yra Berlyno saulės įstatymas, kuriame nurodoma, kad nuo 2023 m. saulės šviesos elektrinės turės uždengti bent 30 % naujo pastato stogo ir bent 30 % renovuojamo pastato stogo dalies.

Priimtam reikalavimui taikomos ir įvairos išimtys, pvz., gyvenamiesiems pastatams nereikia įsirengti didesnės nei 6 kWp saulės šviesos elektrinės. Toks reikalavimas netaikomas ir mažesniems nei 50 kvadratinių metrų pastatams, taip pat ten kur tai techniškai nėra įmanoma ar kultūriškai netinkama. Asmenys, kurie dėl ekonominių ar kitų priežasčių, negali pastatyti saulės modulių ant renovuojamo pastato stogo dalies, gali leisti trečiajai šaliai įgyvendinti šį reikalavimą.

Reikalavimas atsirado po to, kai Berlyno miestas išvystė Berlyno energetikos atlasą. Jame galima pamatyti dabar esančias saulės šviesos elektrines, taip pat stogus, kurie yra tam tinkami. Paspaudus ant stogo, parodamas potencialus stogo tinkamumas, saulės moduliams tinkamas plotas, CO2 sutaupymai per metus, pagamintos saulės elektros energijos kiekis ir investicijos.

Šiuo metu Berlyno mieste privatūs ir juridiniai asmenys statydamos saulės šviesos elektrines su kaupimo įrenginiais gali gauti paramą. Ji siekia 300 Eurų kiekvienam kaupiklio kWh. Saulės moduliai turi būti bent 1.2 karto galinesni nei kaupikliai. Maksimali paramos suma siekia 15000 Eurų. Pagal Vokietijos atsinaujinančios energetikos įstatymą, parama saulės šviesos elektrinėms ant pastatų nėra galima, jeigu jos nesujungtos su kaupimo įrenginiais.

Siekdama paspartinti saulės šviesos elektrinių ant stogų statybą, Berlyno miesto administracija sukūrė stogų biržos platformą, kurioje tiek gyvenamųjų tiek komercinių pastatų savininkai gali pasiūlyti išnuomoti savo stogą saulės energetikos vystytojams. Anksčiau ši birža buvo prieinama tik viešiesiems pastatams ir padėjo nemažai jų sujungti su vystytojais. Jos tikslas suteikti galimybę privatiems pastatų savininkams, kurie suvokia atsinaujinančios energetikos svarbą, klimato kaitos pavojų ir ekonominę naudą, bet nenori užsiimti planavimu, statyba ir operavimu.

Pati birža yra kaip tarpininkavimo platforma, kuri tik suveda skirtingus rinkos dalyvius. Biržos operatorius SolarZentrum Berlin teikia nemoka konsultacijas susijusius su saulės šviesos elektrinėmis ant stogų.

Kol kas nėra siūloma daug stogų, bet platformos operatorius tikisi, kad neužilgo jų reikšmingai padaugės. Siekiant patenkinti 25 % miesto elektros poreikio iš saulės, prireiks net 4.4 GWp saulės šviesos elektrinių pajėgumo Berlyne.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia įpareigoti visus naujus pastatus taip pat turėti saulės šviesos elektrines bei sukurti platformą, kuri padėtų sujungti žemės ir stogų savininkus kartu su saulės ir vėjo energetikos vystytojais.