Planet-score produktų žymėjimas Prancūzijoje

Vartotojams tampa vis svarbesnis jų perkamų maisto produktų poveikis aplinkai. Ir čia į pagalba ateina planet-score, kurį pasiūlė Institut de Agriculture et de l’Aimentation biologiques (Prancūzijos ekologinio ūkininkavimo institutas). Planet-score remiasi maisto produktų būvio ciklo analize, kurios metu įvertinamas visas to produkto poveikis aplinkai nuo gamybos pradžios iki galutinio suvartojimo. Papildomai išskiriami keturi rodikliai, kurie gali būti itin svarbūs vartotojui: pesticidų naudojimas auginimo metu, poveikis biologinei įvairovei, poveikis klimatui ir gyvūnų gerovė.

Kol kas planet-score yra sąvanoriška priemonė, bet Prancūzijos vyriausybė svarsto apie jos padarymą privaloma. Jis jau buvo išbandytas didžiausiuose Prancūzijos mažmeninės prekyvos tinkluose (LIDL, Carefour, Auchen ir kt.). Už planet-score naudojimą pasisako ir nemažai Prancūzijos nevyriausybinių organizacijų, tarp kurių ir WWF ir France Nature Environment (didžiausia tokio tipo Prancūzijoje).

Plačiau apie žymėjimo sistemą (prancūziškai):

Remiantis Eurobarometro apklausa apie Europos ateitį (paviešinta 2022 m. sausį), net 96 % Lietuvos gyventojų yra labai svarbu arba svarbu atkurti Europos miškus, dirvožemį, šlapynes ir durpžemius, kad būtų padidintas CO2 sugėrimas. Tvaresnis žemės ūkis gali reikšmingai prie to prisidėti.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir aplinkos ministeriją sukurti privalomą maisto produktų poveikio aplinkai žymėjimą, kad kiekvienas galėtume daryti poveikį.