Daliai įrenginių bus pigesnis taisymas

Jau artimiausiais metais Europos vartotojams bus sudarytos geresnės galimybės už prieinamą kainą remontuoti kai kuriuos įrenginius.

Vasario pradžioje ES įstatymų leidėjai pasiekė susitarimą dėl naujų remonto taisyklių (čia). Naujuoju įstatymu, kuriuo nustatomos taisyklės dėl priimtinų originalių dalių kainų, taip pat uždraudžiama programinės įrangos praktika, trukdanti nepriklausomam remontui ir suderinamų bei pakartotinai naudojamų atsarginių dalių naudojimui, remiamas nepriklausomas remontas ir gerinamos vartotojų galimybės naudotis prieinamomis remonto galimybėmis.

Naujos taisyklės taikomos tik tiems gaminiams, kuriems ES teisės aktuose nustatyti taisytinumo reikalavimai:

  • išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams;
  • skalbyklėms;
  • džiovyklėms;
  • indaplovėms;
  • šaldytuvams;
  • ekranams;
  • suvirinimo įrangai;
  • serveriams;
  • dulkių siurbliams.

Šių kelių kategorijų įrangos gamintojai pirmą kartą bus įpareigoti siūlyti remonto galimybes ilgesniam nei teisės aktuose nustatytam dvejų metų garantijos laikotarpiui. Teisė į remontą Europoje reikalauja, kad per kitą kadenciją būtų priimti platesni teisės aktai dėl teisės į remontą, apimantys daugiau produktų kategorijų. Deja, šiuo metu galiojančiame įstatyme taip pat nenumatyta platesnė galimybė gauti daugiau informacijos apie remontą ir daugiau atsarginių dalių, taip pat nesuteikta pirmenybė remontui pagal teisinės garantijos sistemą.

ES Komisija sukurs Europos internetinę platformą, kurioje bus išvardyti valstybėse narėse siūlomi remonto ir išpirkimo sprendimai ir suderintos kainos ir (arba) sąmatos, o tai padidins remonto galimybių matomumą ir jų sąnaudų skaidrumą. ES teisės aktų leidėjai taip pat ragina valstybes nares įvesti remonto fondus ir talonus, kurie pasiteisino kaip perspektyvi strategija, padedanti padidinti remonto prieinamumą. Be to, buvo imtasi nedidelių priemonių, kad garantinis remontas taptų patrauklesnis.

Naujuoju ES įstatymu pardavėjai įpareigojami siūlyti remonto darbus, jei gaminiai sugenda per teisinės garantijos laikotarpį, o po remonto garantija pratęsiama vieneriems metams. Nors ši paskata vertinama teigiamai, ji vis dar yra prastesnė nei siūlymas pakeisti gaminį, kuriam šiuo metu taikoma papildoma dvejų metų teisinė garantija. Todėl vartotojai dažniau rinksis keitimą, o ne remontą.

Vartotojui paprašius, remontininkai gali pasirinkti pateikti suderintą remonto pasiūlymą ir (arba) sąmatą, vadinamą “Europos remonto informacijos forma”, įskaitant privalomą informaciją, pavyzdžiui, siūlomą remonto tipą ir jo kainą arba, jei tikslios kainos neįmanoma apskaičiuoti, taikomą skaičiavimo metodą ir didžiausią remonto kainą.

Geras pavyzdys yra Prancūzijos daiktų taisytojų platforma (čia), kurioje nurodyti visi kvalifikuoti taisytojai, kurie įtraukti į sistema, kur vartotojai gauna taisymo kompensacijas iš gamintojų ir importuotojų.

Prancūzijoje taikomos kompensacijos už taisymą nurodytos čia:

Pats didesnio gamintojo atsakomybės principas Prancūzijoje veikia taip (schema išversta Kurk Lietuva projekte “Taisymo skatinimas kompensaciniais kuponais”):

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Ekonomikos ir inovacijų bei Aplinkos ministerijas kuo greičiau imtis darbuotis dėl galimybės finansuoti visų daiktų taisymą per gamintojų ir importuotojų atsakomybės schemas.