Darbo vietų sukūrimas ir pakartotinis naudojimas

Remiantis Žiedinės ekonomikos veiksmų planu, darbo vietos susijusios su žiedine ekonomika ES nuo 2012 iki 2018 metų augo 5 %. Deja, išlieka reikšmingas atotrūkis tarp tyrimų ir visuomenės supratimo, kad žiedinė ekonomika gali sukurti kokybiškas ir įtraukias darbo vietas.

RREUSE atliktas socialinių įmonių dirbančių pakartotinio naudojimo sektoriuje tyrimas atskleidžia, kokią vertę sukuria socialinės įmonės tuo pačiu sutelkdamos dėmesį į aukščiausius atliekų tvarkymo hierarchijos lygius, pagrinde pakartotinį naudojimą ir paruošimą pakartotiniam naudojimui. Socialinės įmonės yra nepakeičiamos sklandžiai ir žaliai ekonomikos transformacijai į atsparią ir mažai anglies dvideginio išmetančią. Toks efektas susidaro dėl to, kad socialinės įmonės sukuria lokalias darbo vietas ir paslaugas.

Dauguma tyrimo statistikos yra surinkta iš 2019 metais vykdytos RREUSE narių apklausos bei keletos pusiau strukturizuotų interviu. Duomenis pateikė 27 nacionaliniai ir regioniniai socialinių įmonių tinklai, taip pat daugiau nei 30 pavienių socialinių įmonių iš visos Europos. Konsoliduotus tyrimo duomenis socialinėse ir aplinkosauginėse sferose galima lyginti tarp skirtingų Europos regionų.

Vidutiniškai, viena socialinė įmonė sukuria 70 darbo vietų kiekvienam 1000 tonų atskirai surinktų daiktų, skirtų pakartotiniam naudojimui. Atsižvelgiant į skirtingas daiktų prigimtis, lokacijos ir socialinės įmonės ypatumus, sukuriama vidutiniškai tarp 20 ir 140 darbo vietų kiekvienam atskirai surinktam 1000 tonų daiktų skirtų pakartotiniam naudojimui.

Išskiriami sektoriai pagal sukuriamas socialinių įmonių darbo vietas:

  • tekstilės pakartotinis naudojimas: 20 – 35 darbo vietos / 1000 tonų;
  • namų apyvokos daiktų pakartotinis naudojimas: 35 – 70 darbo vietos / 1000 tonų;
  • elektros ir elektroninės įrangos pakartotinis naudojimas: 60 – 140 darbo vietų / 1000 tonų.

PVM lengvatos taisymui ir didesnė gamintojo atsakomybė yra vienos iš efektyviausių priemonių skatinti daiktų taisymą ir pakartotinį naudojimą.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ir Finansų ministerijas siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialinėms įmonėms, kurios paruošia pakartotiniam naudojimui daiktus ir taip prisideda prie tvarios žiedinės ekonomikos Lietuvoje sukūrimo.