Earth overshoot day: Lietuva

World Wildlife Fund paskaičiavo ES Earth overshoot day. Ir tai yra Gegužės 10! Europiečiai gyvena taip, lyg egzistuotų 2.8 žemės kiekvienam gyventojui. Toks gyvenimo būdas yra ne tik netvarus ir eikvojantis žemės resursus, bet ir naikinantis bioįvairovę. WWF skaičiuoja, kad nuo 1960 laukinės gamtos sumažėjo net 60 %.

Paskaičiuota, kad Lietuvos Earth overshoot day yra balandžio 17. Šis skaičius yra reikšmingai ankstesnis nei tokių smabių ir pramoninių šalių kaip Lenkija (Gegužės 15) ar Didžioji Britanija (Gegužės 17). WWF skaičiuoja, kad Lietuva, lyginant su kitomis ES šalimis neturi didelio anglies pėdsako, bet turi bene didžiausią pasėlių ir žvejybį plotą gyventojui.

Pateikiamos rekomendacijos, kurių ES, tarp jų ir Lietuvos, politikai gali imtis, kad sumažintų ekologinį pėdsaką:

  • pereiti prie tvarių vartojimo ir maisto sistemų
  • tapti klimatui neutraliais iki 2040
  • atkurti prarastą gamtą
  • apsaugoti jūras ir vandenynus
  • investuoti į tvarią ateitį

Kitą sekmadienį (Gegužės 27 d.) vyks rinkimai į Europos Parlamentą. VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia balsuoti už politikus, kurie imsis ryžtingų veiksmų apginti mūsų gamtą!