ES CO2 išmetimai mažėja, Lietuvos – ne

Eurostatas pateikė ES šalių 2018 m. CO2 išmetimus iš iškastinio kuro. Gera žinia! Bendri ES šalių išmetimai lyginant su 2017 m. sumažėjo 2.5 %! Maždaug 80 % visų ES CO2 išmetimų sudaro išmetimai iš iškastinio kuro.

Didžiausi CO2 išmetimai 2018 m. sumažėjo Portugalijoje (-9.0 %), Bulgarijoje
(-8.1%) , Airijoje(-6.8%) ir Vokietijoje (-5.4%). Deja, kai kuriose valstybėse CO2 išmetimai didėjo. Tarp tokių atsidūrė ir Baltijos šalys: Latvija (+8.5%), Estija (+4.5%) ir Lietuva (+0.6%).

Lietuvoje CO2 išmetimai, deja, didėja jau du metus iš eilės. VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplikos ministeriją dialogui, ir turi pasiūlymų kaip tuos išmetimus mažinti.