Europos Parlamentas kviečia sukurti bendrą ES dirvožemio apsaugos politiką

Europos Parlamentas, po debatų su Europos Komisija ir Taryba, balandžio 28 dieną priėmė rezoliuciją dėl dirvožemio apsaugos ES mastu. Juo Europos Parlamentas kviečia Europos Komisiją paspartinti savo veiksmus ir priimti ambicingus ES dirvožemio apsaugos teisės aktus. Pilnas rezoliucijos tekstas čia.

Europos Parlamento rezoliucija dėl dirvožemio apsaugos apima daug skirtingų sričių – biologinę įvairovę, nulinę taršą, žiedinę ekonomiką, tyrimus ir inovacijas bei bendrą žemės ūkio politiką. Jame yra nemažai rekomendacijų Europos Komisijai ir Tarybai kaip sukurti dirvožemio apsaugą ES mastu bei atsižvelgti į pagrindinius kylančius pavojus:

  1. Bendrus dirvožemio apibrėžimus bei geros būsenos ir tvaraus naudojimo kriterijus;
  2. Tikslus, indikatorius, įskaitant harmonizuotus indikatorius, ir metodologiją tęstiniam dirvožemio būsenos stebėjimui ir atskaitomybei;
  3. Pamatuojamus tarpinius ir galutinius rezultatus su harmonizuotomis duomenimis ir matavimais, kad būtų kovojama su visomis identifikuotomis grėsmėmis tinkamu laiku;
  4. Skirtingų suinteresuotų šalių atsakomybių išaiškinimo;
  5. Geriausios praktikos ir apmokymų dalinimosi mechanizmą, ir adekvačias kontrolės priemones;
  6. Adekvačius finansinius išteklius;
  7. Efektyvią susijusių priemonių tikslų integraciją su instrumentais.

Ši iniciatyva yra labai savalaikė, nes kviečia Europos Komisiją savo pasiūlymus pateikti su išsamia poveikio įvertinimo studija. Ši procedūra paprastai skiriama didelį politinį susidomėjimą keliančioms sritims tokios kaip atliekų atliekų tvarkymo ar sąvartynų direktyva.

Europos Parlamento rezoliucija nėra privalomas sprendimas, bet labiau kaip naudingas Europos Parlamento prioritetų indikatorius. Jis yra labai laiku, nes Europos Komisijos Aplinkos direktoratas planuoja dirvožemio apsaugos tematinę strategiją artimiausiu mėnesiu.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas pagaliau priimti Dirvožemio įstatymą, kuris padėtų apsaugoti ir atstatyti nuskurdusią Lietuvos žemės ūkio dirvą.