IFAT aplinkosauginis indeksas 2020

Dėl COVID-19 šių metų IFAT paroda buvo atšaukta, bet iki tol, organizatoriai spėjo apklausti 2992 aplinkos technologijų ekspertus įvairiais klausimais: žiedinės ekonomikos, atliekų ir t.t. Pateikiame gautus rezultatus:

Siekiant padidinti žaliavų perdirbamumą, geriausiomis priemonėmis laikoma, kad produktų perdirbamumas būtų iš karto apibrėžtas teisės aktais ir atliekų rūšiavimo ir surinkimo sistemų gerinimas. Kitas efektyvus būdas – produktai gaminami iš perdirbtų arba perdirbamų medžiagų.

Žiedinės ekonomikos skatinimui per kainų/fiskalinę politika, pritaria net 88 % apklaustųjų. T.y. žaliavų (ar naujų ar perdirbtų) kainos turėtų atspindėti jų poveikį gamtai ir klimatui.

Vandens kokybės užtikrinimas pagrinde turėtų būti įgyvendinamas ‘teršėjas moka’ principu, kuomet didžiausi teršėjai (pvz. odos dirbinių dažytojai ir kiti dirbantys su sunkiaisiais metalais ar pavojingomis medžiagomis) turi investuoti į papildomus savo nuotekų valymo įrenginius. Kitos populiarios priemonės – griežtesnės naujų produktų testavimo procedūros ir naujų medžiagų pavojingumo analizė.

Žaliasis kursui pritaria ir tai laiko ekonomine galimybe, absoliuti dauguma apklaustųjų. Iš tiesų, žaliasis kursas numato reikšmingus CO2 sumažinimus bei įvairias priemones mažinančias aplinkos taršą.

Aplinkos apsaugos sektorius investuoja į tvarumą, pagrinde tą darydamas per energijos efektyvumą ir sutaupymus, taip pat geresnį atliekų rūšiavimą, surinkimą ir apdorojimą bei atsinaujinančius išteklius.

Aplinkos technologijų profesionalai asmeniškai prisideda prie mažesnio neigiamo poveikio gamtai – naudodami mažiau plastiko, geriau rūšiuodami ir pirkdami ekologinius produktus. Taip pat beveik pusė mažina mėsos vartojimą ir daugiau naudojasi viešuoju ar dviračiu transportu.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia visus pasekti profesionalų pavyzdžiu ir savo kasdienybėje pritaikyti visas išvardytas gamtai mažiau žalingas priemones.