Kai vyriausybė pasitiki savivalda

Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį: Savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Savo ruoštu, Savivaldybės nustato atliekų turėtojams mokesčius pagal principą “teršėjas moka” ir taip finansuoja vietos atliekų tvarkymo sistemą. Tačiau yra ir pažangesnių įstatymų, kurie leidžia savivaldybėms pačioms naudoti įvairias ekonomines priemones pasiekti norimiems rezultatams. Pvz., Ispanijos Atliekų įstatymo 16 straipsnis suteikia galimybę Ispanijos regionams naudoti ekonomines priemones padidinti atliekų prevencijos ir atskiro surinkimo rodiklius, taip pat ir naudojant sąvartynų bei deginimo mokesčius savivaldybių atliekoms.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Lietuvos savivaldybes reikalauti galimybių nustatyti savo ekonominę politiką ties atliekų prevencija, surinkimu, deginimu ar šalinimu sąvartyne.