Biologinio stebėjimo duomenys: maistas šalia atliekų deginimo įrengių yra ženkliai užterštas

“Zero Waste Europe” ir “ToxicoWatch Foundation” paskelbti nauji duomenys apie atliekų (bendro) deginimo gamyklų išmetamų teršalų biologinio stebėjimo tyrimus Slovakijoje ir Nyderlanduose rodo, kad šalia šių gamyklų esančiuose maisto produktuose yra didelis patvariųjų organinių teršalų (POT) kiekis. Tyrimuose “Biomonitoring research on persistent organic pollutants in the environment surrounding the cement plant Turňa nad Bodvou, Slovakija”[…]

Atliekų deginimas neturi nieko bendro su žiedine ekonomika

Kažkada atliekų deginimas buvo laikomas kaip puikus sprendimas mažinti sąvartynams. Deginant atliekas dar atgaunama kažkiek energijos. Ir tai yra visos atliekų deginimo naudos. Kokie yra atliekų deginimo trūkumai: Dėl visų šių priežasčių atliekų deginimas nėra laikomas tvariu atliekų tvarkymo sprendimu ir prieštarauja žiedinės ekonomikos principams. Europa į reglamentą dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo (čia)[…]

Gyvsidabrio išmetimai iš atliekų deginimo įrenginių

Daugelis žmonių vis dar sieja gyvsidabrį su termometrais ir dauguma taip pat žino, kad jis yra toksiškas. Dėl savo toksiškumo gyvsidabris Europoje vis mažiau naudojamas gaminiuose, tačiau jo vis dar yra ore, vandenyje, dirvožemyje ir ekosistemose. Gyvsidabrio natūraliai yra aplinkoje, bet paprastai jis saugiai glūdi mineralinėse medžiagose ir nekelia didesnės rizikos. Problema kyla dėl žmogaus[…]

Vokietija nuo 2024 m. apmokestina CO2 iš atliekų deginimo

Naujasis nacionalinis CO2 mokestis, skirtas Vokietijos atliekų tvarkymo rinkai, įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d. Atliekų deginimo metu išmetamiems teršalams bus taikomas CO2 mokestis, kuris 2024 m. sieks 40 EUR/t, o 2025 m. padidės iki 50 EUR/t. CO2 mokestis, kurį moka atliekų deginimo įmonė, mokamas papildomai prie esamo atliekų deginimo mokesčio. Naujasis mokestis bus[…]

Geriausi prieinami gamybos būdai atliekų deginime

Atliekų deginimas yra netvari veikla, kuri tiesiogiai prieštarauja žiedinei ekonomikai. Taip pat deginant atliekas susidaro didžiuliai kiekiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir toksinių medžiagų, tokių kaip dioksinai ir furanai, kurios gali padaryti didžiulį neigiamą poveikį sveikatai. Prieš beveik 4 metus Europos Sąjungoje buvo priimti nauji atliekų deginimo įrenginių išmetimų stebėjimo ir efektyvumo standartai, kurie padėtų[…]