Pozicija dėl intensyviosios gyvūlininkystės Lietuvoje

VšĮ “Žiedinė ekonomika” steigėjas Domantas Tracevičius 2020-10-20 dalyvauja Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacijos organizuojamuose debatuose „Ar Lietuvoje turėtų būti uždrausta intensyvi gyvulininkystė?“. Pozicija: intensyvi gyvulininkystė neturėtų būti draudžiama tuo pačiu ir neturėtų būti skatinama, nes: Remiantis Mackinsey and Company duomenimis, Žemės ūkis prisideda prie maždaug 27 % visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų! Lietuvoje situacija kiek[…]

Kai vyriausybė pasitiki savivalda

Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį: Savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Savo ruoštu, Savivaldybės nustato atliekų turėtojams mokesčius pagal principą “teršėjas moka” ir taip[…]