Kaip skatinti taisymą Lietuvoje

Kiek ankščiau šiais metais seimo narys Lukas Savickas pateikė pasiūlymą suteikti GPM lengvatą už elektros ir elektronikos įrenginių taisymą, kuris įsigaliotų nuo 2022 m., galiotu tris metus ir leistų susigražinti iki 2000 Eur (plačiau čia). Finansų ministerija rugsėjo pradžioje paskelbė, kad nepritaria tokiam pasiūlymui dėl mažos naudos ir didelės administracinės naštos (plačiau čia).

VšĮ “Žiedinė ekonomika” palaiko taisymo ir taisymo kultūros skatinimą, nes:

  • sumažinamas neigiamas poveikis aplinkai ir klimatui;
  • sutaupoma pinigų;
  • sukuriamos vietinės darbo vietos.

Siūlome taisymą (ne tik elektros ir elektronikos prietaisų, bet ir tekstilės, avalynės, baldų bei dviračių ir paspirtukų) skatinti viena iš trijų, daug administracinių poreikių nereikalaujančių būdų:

  1. Taikyti lengvatinį PVM mokestį (5 %) tam tikroms taisymo paslaugoms. Jau dabar nemažai ES šalių tą daro:

Tam reikėtų norimas taisymo paslaugas įtraukti į PVM įstatymą (nuoroda čia). Pagal ekonomines veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją (EVRK 2 red.):

33.13 Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.14 Elektros įrangos remontas

33.19 kitos įrangos remontas

2. Sukurti nacionalinę sistemą, kuri sugrąžina 50 % (iki 100 Eur) taisymo išlaidų.

Vyriausybei skirti finansavimą vyriausybinei arba nevyriausybinei organizacijai, kuriai žmonės galėtų siųsti prašymus su įrodančiais dokumentais ir susigrąžinti patirtas išlaidas.

Tai veikia Vokietijos Tiuringijos žemėje (nuoroda čia). Susigrąžinti lėšas galima vieną kartą per 12 mėnesių ir taisymo sąskaita turi būti ne mažesnė nei 50 Eur. Finansuojamas tik buitinės technikos (pvz. šaldytuvų, lygintuvų, skambimo mašinų ir t.t.) taisymas.

3. Vyriausybei finansuoti savivaldybių programas, kuriomis būtų galima sugrąžinti 50 % (iki 100 Eur) taisymo išlaidų.

Vyriausybei skirti finansavimą savivaldybėms, kad kiekviena norinti tą įgyvendinti savivaldybė, galėtų savo miestiečiams kompensuoti 50 % (iki 100 Eur) taisymo išlaidų. Sistemos veikimo principas: savivaldybės gyventojas užpildo formą ir prisega sąskaitą už taisymą.

Tai plačiai išvystyta Austrijos miestuose (pvz. veikimo Graz mieste aprašymas čia). Nustatytas iki 200 Eur per metus limitas kompensacijoms. Austrijos miestų savivaldybės taip pat veda aktyvias duomenų bazes, kur galima surasti taisymo įmonių sąrašus (pvz. čia).

Taisymas galėtų būti finansuojamas iš elektros ir elektronikos prietaisų, tekstilės, avalynės, baldų, dviračių ir paspirtukų gamintojų ir importuotojų organizacijų. Tam dar reikėtų išplėsti LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą (plačiau čia) ir įtvirtinti tekstilės, baldų, avalynės, dviračių ir paspirtukų gamintojų ir importuotojų atsakomybę. Puikus to pavyzdys Prancūzijos anti-atliekų įstatymas (pilnas įstatymas čia), apibrėžiantis gamintojų ir importuotojų atsakomybę 26 srityse.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Lietuvos valdžios institucijas skatinti ekonomiką per taisymą, ir tuo pačiu prisidėti prie gyventojų išlaidų sutaupymo ir aplinkosaugos.