Vokietija atsisako palmių aliejaus ir PFAD

Nuo 2023 m. Vokietijoje nebebus naudojami biodegalai su palmių aliejumi ir PFAD. Prieš kelias dienas Vokietijos ministrų kabinetas priėmė tokį sprendimą. Vietoje palmių aliejaus ir PFAD bus skatinami pažangieji degalai pagaminti iš atliekų. Planuojama, kad tokių degalų daugės iki 2.6 % 2030 m. Taip pat nustatomas ir 4.4 % limitas.

Vokietijos aplinkos apsaugos ministrė Svenja Schulze teigia: “klimatui draugiški degalai gali turėtu rimtą poveikį klimato apsaugai transporte. Bet tai kas gerai klimatui, neturėtų žaloti aplinkos. Todėl Vokietija uždraudžia palmių aliejaus naudojimą degaluose nuo 2023 m. Gaminti biodegalus kertant miškus, išdžiovinant pelkes ir naikinant gamtą yra nepriimtina. Iš principo, žemės ūkio naudmenos yra ribotos, todėl biodegalai iš maistinių ir pašarinių augalų neturėtų didėti. Degalai pagaminti iš skysto mėšlo, šiaudų ar panaudoto kepimo aliejaus, kita vertus, padeda apsaugoti gamtinius išteklius ir sumažinti CO2 išmetimus. Privačiame transporte, tiesioginis elektros ir elektromobilių naudojimas yra efektyviausias pasirinkimas. Naujasis reguliavimas paskatins daugiau privačios ir viešos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros nei kada nors ankščiau.”

Priimtas teisės aktas yra paremtas ankščiau pradėta vystyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo kvota, kurią priėmė Bundestagas 2021 m. gegužę. Pagal šį teisės aktą bus numatomas biodegalų naudojimo skaičiavimas šiai kvotai, bet su 4.4 % limitu. Prie biodegalų skaičiavimo kvotos nuo 2023 m. nebepriskiriamas palmių aliejus, bet bus itin skatinami pažangieji biodegalai iš mėšlo, šiaudų ir panaudoto kepimo aliejaus.

Papildomai, priimtas teisės aktas skatins tiesioginį elektromobilių naudojimą pritaikydamas jiems trigubą ŠESD daugiklį. To pasėkoje, iškastinio kuro pramonės dalyviai bus įtraukti į elektromobilių įkrovimo infrastruktūros operavimą. Šiuo metu elektromobilių įkrovimo stotelių operavimas vis dar siejamas su nuostoliais ir pagrinde padengiamas mokesčių mokėtojų pinigais. Daugiklių naudojimas pakeičia situaciją ir operatoriams leidžia prie ŠESD mažinimo tikslų priskaičiuoti panaudotą elektrą tiek iš privataus tiek iš viešo sektoriaus.

Toliau bus skatinama žaliojo vandenilio infrastruktūra. Žaliojo vandenilio naudojimas mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus visose transporto sektoriuose. Tuo pačiu, jis bus remiamas pritaikant dvigubą daugiklį. Oro transporte numatyta minimali 0.5 % 2026 m. kvota skystam kurui iš žalios elektros, kuri palaipsniui pakils iki 2 % 2030 m.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia energetikos, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministerijas priimti panašų teisės aktą, kad būtų visiškai atsisakyta palmių aliejaus ir PFAD biodegaluose.